شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,669
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,416,333
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 154
کاربران حاضر: 154

 

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان مديريت MBA در کنکور کارشناسي ارشد سال 1389

 
رتبه محل قبولي
7 شريف - روزانه - آموزش محور
9 شريف - روزانه - آموزش محور
12 شريف - مديريت - روزانه
24 شريف - روزانه - آموزش محور
31 شريف - مديريت - روزانه
33 شريف - مديريت - روزانه
34 شريف - مديريت - روزانه
36 شريف- شبانه - آموزش محور
50 شريف- شبانه - آموزش محور
58 تهران- روزانه - بازاريابي
66 تهران- روزانه
84 تهران- روزانه
86 تهران- روزانه
95 شريف- شبانه - آموزش محور
100 شريف- شبانه - آموزش محور
117 صنعتي خواجه نصير - روزانه
150 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
164 صنعتي خواجه نصير - شبانه
166 علوم اقتصادي - گرايش استراتژي - روزانه
169 علوم اقتصادي - گرايش مالي - روزانه
170 علوم اقتصادي - گرايش مالي - روزانه
173 علوم اقتصادي - گرايش استراتژي - روزانه
206 صنعتي شاهرود - روزانه
270 دانشگاه سمنان - روزانه - گرايش مديريت استراتژي
281 دانشگاه سمنان - روزانه - گرايش سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
314 غيرانتفاعي علم و فرهنگ - گرايش استراتژي
332 دانشگاه سمنان - شبانه - گرايش مديريت استراتژي
342 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
343 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
349 پيام نور - مرکز تهران
351 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
356 پيام نور - مرکز تهران
365 صنعتي شاهرود - شبانه
368 سمنان - گرايش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت - شبانه
384 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
412 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
419 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
422 غيرانتفاعي علوم و فنون- با همکاري دانشگاه کانپور هندوستان
475 غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي
486 غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي
505 غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي
571 غيرانتفاعي نبي اکرم تبريز- گرايش بازاريابي
667 بين المللي قشم
689 بين المللي قشم
690 مجازي اصفهان
691 بين المللي قشم
767 مجازي نور طوبي - گرايش استراتژي
856 مجازي نور طوبي - گرايش استراتژي - آموزش محور
1116 مجازي مهر البرز - آموزش محور

رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد

ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است