شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,896
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,416,560
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 135
کاربران حاضر: 135


ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت کسب و کارMBA  در 15 سال گذشته

 
  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
روزانه 99 124 124 127 199 261 245 397 395 469 585 543 546 459 492
نوبت دوم (شبانه) 113 143 117 153 146 128 164 132 158 269 295 237 202 158 129
غیر انتفاعی 45 50 60 76 72 60 60 120 115 210 390 490 540 441 457
مجازی 70 120 110 198 180 670 360 285 650 1172 990 980 1053 1138 1000
پیام نور 20 20 20 88 53 105 84 344 115 649 780 780 780 780 780
پردیس خودگردان (بین الملل) 75 87 73 194 184 145 110 189 211 239 209 133 117 70 19
جمع کل 422 544 504 836 834 1369 1023 1467 1644 3008 3249 3163 3238 3046 2877
 
توجه: در ظرفیت سالهای 1388 تا 1401 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
توجه: دوره های مجازی شامل مجازی دانشگاههای دولتی، مجازی پیام نور، مجازی غیرانتفاعی، مجازی ویژه شاغلین می باشد

توجه: ظرفیت رشته مدیریت (با ضرایب MBA
) در جدول بالا لحاظ نشده است
توجه: ظرفیت رشته مهندسی و مدیریت اجرایی (MBE) در جدول بالا آمده است