شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,033
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,667,818
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 210
کاربران حاضر: 211

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

مدیریت صنعتی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

تحقیق در عملیات

تولید

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
47 35 32 53.3 66.7 30 62 48.9 علوم تحقیقات 22 7031 قبول -
56.7 60 5 43.3 85 60 66.7 28.9 علوم تحقیقات 31 6922 قبول -
51.7 83.3 36.7 38.3 66.7 66.7 58.3 22.2 تهران مرکز 32 6891 قبول -
80 1.7 48.3 56.7 73.3 63.3 11.7 33.3 تهران جنوب 33 6890 قبول -
48.3 60 58.3 46.7 65 28.3 25 26.7 علوم تحقیقات 64 6584 تهران جنوب -
56.7 10 1.7- 55 61.7 40 26.7 44.4 تهران مرکز 76 6496 قبول -
30 63.3 18.3 53.3 76.7 38.3 33.3 20 علوم تحقیقات 113 6338 مردود تهران جنوب
71.7 73.3 0 33.3 76.7 0 35 20 علوم تحقیقات 122 6278 مردود تهران جنوب
50 86.7 10 33.3 60 56.7 23.3 20 علوم تحقیقات 133 6224 مردود نامشخص
66.7 15 5 63.3 48.3 0 18.3 11.1 تهران جنوب 159 6121 مردود تهران مرکز
48.3 73.3 0 43.3 41.7 55 13.3 22.2 تهران جنوب 162 6102 مردود تهران مرکز
53.3 35 10 35 88.3 33.3 13.3 28.9 تهران مرکز 165 6093 مردود علوم تحقیقات کرمان
36.7 35 10 56.7 68.3 15 26.7 15.6 تهران مرکز 170 6074 مردود علوم تحقیقات کرمان
71.7 50 10 45 26.7 5- 20 2.2 علوم تحقیقات 216 5908 مردود علوم تحقیقات کرمان
51.7 13.3 11.7 31.7 36.7 36.7 16.7 26.7 علوم تحقیقات 231 5840 مردود مهاباد (OR)
50 18.3 0 43.3 33.3 6.7 20 20 علوم تحقیقات 256 5756 مردود مهاباد (OR)
26.7 3.3- 0 25 48.3 26.7 8.3 26.7 علوم تحقیقات 412 5277 مردود قشم (2)
0 13.3 20 3.3 36.7 18.3 35 28.9 علوم تحقیقات 483 5108 مردود قبوس سهمیه بسیجی- علوم و تحقیقات فارس (2)
50 28.3 5- 60 53.3 3.3- 35 26.7 شیراز 58 6229 مردود شیراز
21.7 0 10 25 0 0 0 6.7 شیراز 540 4748 مردود نامشخص
40 63.3 25 48.3 73.3 28.3 31.7 15.6 تبریز 17 6299 قبول -
36.7 58.3 1.7- 36.7 56.7 23.3 15 26.7 تبریز 53 6083 مردود تبریز
40 20 33.3 40 60 20 0 11.1 تبریز 75 5653 مردود نامشخص
53.3 56.7 8.3 28.3 13.3 15 3.3 6.7 تبریز 115 5430 مردود علوم و تحقیقات ساوه (2)
40 1.7- 1.7- 35 30 11.7 5 11.1 تبریز 169 5226 مردود نامشخص
95 80 33.3 55 86.7 58.3 45 35.6 نجف آباد 1 7570 قبول -
93.3 65 15 48.3 51.7 50 30 28.9 نجف آباد 8 6941 قبول -
55 75 5 31.7 93.3 33.3 46.7 22.2 نجف آباد 21 6444 قبول -
73.3 38.3 26.7 36.7 63.3 3.3 20 15.6 نجف آباد 39 6161 قبول -
33.3 55 38.3 38.3 60 45 16.7 22.2 نجف آباد 48 6098 قبول -
41.7 1.7- 8.3 33.3 20 25 11.7 42.2 نجف آباد 85 5714 مردود نجف آباد
36.7 1.7 1.7 23.3 23.3 33.3 0 28.9 نجف آباد 137 5278 مردود قشم (2)
16.7 13.3 3.3 16.7 13.3 13.3 26.7 35.6 نجف آباد 140 5263 مردود قشم (2)
63.3 53.3 41.7 38.3 75 65 31.7 55.6 قزوین 2 7060 قبول -
58.3 60 28.3 38.3 83.3 53.3 46.7 33.3 قزوین 3 6830 قبول -
18.3 13.3 0 33.3 93.3 41.7 45 48.9 قزوین 21 6160 قبول -
55 63.3 6.7 45 78.3 23.3 5 6.7 قزوین 32 5928 قبول -
25 41.7 11.7 28.3 20 31.7 18.3 28.9 قزوین 65 5590 مردود قزوین
60 86.7 71.7 35 71.7 58.3 35 31.1 فیروزکوه 1 7004 قبول -
43.3 53.3 75 21.7 70 63.3 43.3 42.2 فیروزکوه 3 6778 قبول -
53.3 25 6.7 35 26.7 43.3 40 44.4 فیروزکوه 14 6334 قبول -
63.3 50 28.3 35 61.7 11.7 45 2.2- فیروزکوه 18 6166 قبول -
51.7 23.3 3.3 33.3 65 26.7 35 6.7 فیروزکوه 35 5849 قبول -
48.3 8.3 10 28.3 46.7 26.7 38.3 17.8 فیروزکوه 39 5837 قبول -
43.3 8.3 1.7- 36.7 38.3 6.7 0 37.8 فیروزکوه 61 5566 مردود فیروزکوه
26.7 25 18.3 13.3 21.7 1.7- 28.3 28.9 فیروزکوه 90 5357 مردود فیروزکوه
11.7 1.7- 3.3- 28.3 13.3- 0 1.7 2.2- فیروزکوه 360 4484 مردود نامشخص
60 93.3 5 43.3 90 36.7 48.3 31.1 اراک 3 6833 قبول -
50 86.7 3.3 45 35 25 46.7 33.3 اراک 8 6522 قبول -
40 81.7 5 45 53.3 58.3 56.7 15.6 اراک 9 6503 قبول -
11.7- 73.3 8.3 15 25 3.3- 5 4.4 اراک 201 4594 مردود نامشخص
8.3- 10 1.7 28.3 8.3 5 1.7 11.1 سمنان 320 4579 مردود نامشخص

 

مدیریت تکنولوژی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

تحقیق در عملیات

تولید

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه

15 13.3 25 40 38.3 58.3 21.7 1.7 تهران جنوب 18 5955 قبول
6.7 13.3- 46.7 26.7 20 26.7 20 6.7- تهران جنوب 34 5370 قبول
33.3 0 6.7 26.7 0 0 20- 6.7- علوم تحقیقات 37 5320 قبول
0 15 16.7 8.3 0 0 0 0 علوم تحقیقات 125 4687 تهران جنوب

توضیحات: در صورتی که در مقابل نام دانشگاه قبولی در تکمیل ظرفیت عدد (2) قرار گرفته به معنای قبولی در مرحله دوم تکمیل ظرفیت که نتایج آن اسفند 1389 اعلام گردیده است می باشد