شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,989
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,774
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 81
کاربران حاضر: 81

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


مدیریت صنعتی

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 کاشان، جزیره خارک، رودهن، تهران شمال، تهران غرب، صفادشت، شاهرود، شیراز، مرودشت، کرمان، گچساران، اراک، ساوه، یزد، بافق، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت کرمان، رودهن، کاشان، اراک، جزیره خارک، ساوه، بافق، لبنان، صفادشت، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
 

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تبریز، سراب، مهاباد، کاشان، نجف آباد، کرج، جزیره خارک، ، تهران مرکزی، رودهن، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین، رشت، آیت ا... آملی، ساوه، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، یزد، بافق، امارات متحده عربی، لبنان، واحد آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)
1395 تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، ساوه، لاهیجان، تبریز، یزد، کرج، کاشان، رشت، سراب، سمنان، فیروزکوه، نجف آباد، مهاباد، قزوین، بندردیلم، امارات متحده عربی، لبنان، الکترونیکی، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزی)
1396 تبریز، سراب، مهاباد، کاشان، نجف آباد، کرج، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین، رشت، آیت ا... آملی، ساوه، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، یزد، امارات متحده عربی، لبنان، شیراز، لاهیجان، بندردیلم
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 لاهیجان، سراب
1397 تبریز، سراب، مهاباد، کاشان، نجف آباد، کرج، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین، رشت، آیت ا... آملی، ساوه، یزد، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)، شیراز، لاهیجان، بندردیلم، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، رشت (پردیس مرکز بین المللی بندر انزلی)
1398 تبریز، سراب، مهاباد، کاشان، نجف آباد، کرج، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین، رشت، آیت ا... آملی، ساوه، یزد، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)، شیراز، لاهیجان، بندردیلم، تهران جنوب (مرکز بین المللی کیش)، رشت (مرکز بین المللی بندر انزلی)
تکمیل ظرفیت 1398 تبریز، سراب، مهاباد، کاشان، نجف آباد، فیروزکوه، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین، رشت، ساوه، یزد، شیراز، لاهیجان، بندردیلم
 

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تبریز، بناب، نجف آباد، کرج، جزیره خارک، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، تهران جنوب، الکترونیکی، سمنان، قزوین ، گچساران، نوشهر، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)،  امارات متحده عربی، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت تهران شمال، تهران غرب، تهران مرکزی، تهران جنوب، تبریز، رودهن، سمنان، فیروزکوه، بناب، گچساران، نجف آباد، ساوه، لاهیجان، قزوین، امارات متحده عربی، لبنان، الکترونیکی، نوشهر، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
1396 تهران مرکزی، تبریز، رودهن، کرج، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، فیروزکوه، تهران جنوب، بناب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، جزیره خارک، ساوه، مرودشت، لاهیجان، قزوین، امارات متحده عربی، بافق، تهران غرب، لبنان، الکترونیکی، نوشهر، صفادشت، واحد علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، واحد تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 لاهیجان، نوشهر
1397 تهران مرکزی، تبریز، رودهن، کرج، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، فیروزکوه، تهران جنوب، بناب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، جزیره خارک، ساوه، مرودشت، لاهیجان، قزوین، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)، بافق، تهران غرب، الکترونیکی، نوشهر، صفادشت، واحد علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
1398 تهران مرکزی، تبریز، رودهن، کرج، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، فیروزکوه، تهران جنوب، بناب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، خارک، ساوه، مرودشت، لاهیجان، قزوین، امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران)، بافق، تهران غرب، الکترونیکی، نوشهر، صفادشت، واحد علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)
تکمیل ظرفیت 1398 تبریز، رودهن، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، فیروزکوه، بناب، نجف آباد، تهران شمال، خارک، ساوه، مرودشت، لاهیجان، قزوین، بافق، الکترونیکی، نوشهر، صفادشت، واحد علوم و تحقیقات (مرکز آموزش بین المللی قشم)
 

مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1395 تبریز، سراب، نجف آباد، مبارکه، کرج، تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، تهران جنوب، تهران شمال، الکترونیکی، زنجان، شاهرود، سمنان، مرودشت، نی ریز، قزوین، کرمان، گچساران، علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، امارات متحده عربی، لبنان
1395 تکمیل ظرفیت تهران مرکزی، تهران جنوب، علوم و تحقیقات، تهران شمال، تبریز، کرمان، سراب، سبزوار، سمنان، فیروزکوه، زنجان، نجف آباد، مبارکه، نی ریز، قزوین، امارات متحده عربی، لبنان، الکترونیکی، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
1396 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، کرج، علوم و تحقیقات، سراب، سبزوار، سمنان، فیروزکوه، زنجان، تهران جنوب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، مبارکه، نی ریز، قزوین، امارات متحده عربی، تهران غرب، لبنان، الکترونیکی، علوم و تحقیقات(پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 سراب
1397 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، کرج، علوم و تحقیقات، سراب، سبزوار، سمنان، فیروزکوه، زنجان، تهران جنوب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، مبارکه، نی ریز، قزوین، تهران غرب، الکترونیکی
1398 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، کرج، علوم و تحقیقات، سراب، سبزوار، سمنان، فیروزکوه، زنجان، تهران جنوب، گچساران، نجف آباد، تهران شمال، مبارکه، نی ریز، قزوین، تهران غرب، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت 1398 تبریز، کرمان، سراب، سبزوار، سمنان، فیروزکوه، زنجان، تهران جنوب، نجف آباد، مبارکه، نی ریز، قزوین، الکترونیکی

مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1396 یزد، کرمان، رودهن، اراک، علوم و تحقیقات
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
1397 یزد، کرمان، رودهن، اراک، علوم و تحقیقات
1398 یزد، کرمان، رودهن، اراک، علوم و تحقیقات
تکمیل ظرفیت 1398 یزد، کرمان، رودهن، اراک، علوم و تحقیقات
 
مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تأمین

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1396 یزد، اراک، علوم و تحقیقات
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
1397 یزد، اراک، علوم و تحقیقات
1398 یزد، اراک، علوم و تحقیقات
تکمیل ظرفیت 1398 یزد، اراک


مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وری

سال دانشگاههای دارای پذیرش
1396 کرمان، کاشان، علوم و تحقیقات، تهران شمال، ساوه
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نیست
تکمیل ظرفیت دوم96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
1397 کرمان، کاشان، علوم و تحقیقات، تهران شمال، ساوه، پردیس علوم و تحقیقات کرمان
1398 کرمان، کاشان، علوم و تحقیقات، تهران شمال، ساوه، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)
تکمیل ظرفیت 1398 کرمان، کاشان، تهران شمال، ساوه، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات کرمان)

دانشگاههای زیر در سال های 87 تا 94 گذشته در این رشته (گرایشهای قدیم) پذیرش داشته اند

واحد دانشگاهی

سال 87

سال 88

سال 89

سال 90

سال 91 سال 92 سال 93 سال 94

تهران – علوم تحقیقات

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی

تهران مرکزی

صنعتی صنعتی صنعتی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1و2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی

تهران جنوب

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1و2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی
تهران شمال - - - - - - صنعتی (تکمیل1)، مالی (تکمیل1) صنعتی، مالی
تهران غرب - - - - - - - صنعتی
رودهن - - - - - - صنعتی (تکمیل1) صنعتی، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
بناب - - - - - - صنعتی (تکمیل1) صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تولید (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
صفادشت - - - - - - صنعتی (تکمیل1) صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
یادگار امام خمینی (ره) شهرری - - - - - - تحقیق درعملیات (تکمیل1) تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)

تبریز

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی، تولید (تکمیل ظرفیت1) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید (اولیه و تکمیل1)، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)

اراک

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی (اولیه و تکمیل2) صنعتی (اولیه و تکمیل2) صنعتی صنعتی

سمنان

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1و2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی

شیراز

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی صنعتی

فیروزکوه

صنعتی صنعتی صنعتی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1و2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید (اولیه و تکمیل1)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)

قزوین

صنعتی صنعتی صنعتی صنعتی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1و2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)

نجف آباد

صنعتی صنعتی صنعتی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید، تحقیق در عملیات، مالی تولید، تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)، مالی

مهاباد

- - تحقیق در عملیات (تکمیل ظرفیت) تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل2) تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2) تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات (اولیه و تکمیل1)

کرج

- - - تولید تولید تولید(اولیه و تکمیل2) تولید تولید
یزد - - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل 1و2) صنعتی صنعتی، تحقیق در عملیات (تکمیل1)
بافق - - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
قشم - - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی صنعتی
کاشان - - - - - - تحقیق در عملیات (تکمیل2) تحقیق در عملیات، صنعتی (تکمیل1)

علوم و تحقیقات شاهرود

- - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
شاهرود - - - - - - - صنعتی (اولیه و تکمیل1)، مالی (تکمیل1)

علوم و تحقیقات ساوه

- - صنعتی (تکمیل ظرفیت2) صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
ساوه - - - - - - - صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)

علوم و تحقیقات فارس

- - صنعتی (تکمیل ظرفیت2) صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
مرودشت - - - - - - - صنعتی، مالی (تکمیل1)

علوم و تحقیقات کرمان

- - صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
کرمان - - - - - - - صنعتی (اولیه و تکمیل1)
علوم و تحقیقات کرمانشاه - - - صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
کرمانشاه - - - - - - - صنعتی
علوم و تحقیقات یزد - - - صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1) صنعتی صنعتی -
مهریز - - - - - - - صنعتی ، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
علوم تحقیقات آیت ا... آملی - - - صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
واحد آیت الله آملی - - - - - - - صنعتی، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
علوم و تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد - - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی -
گچساران - - - - - - - صنعتی، تولید (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
علوم و تحقیقات البرز - - - - - تکمیل2 تولید -

مرکز آموزش بین المللی قشم

- - صنعتی (تکمیل ظرفیت2) صنعتی (تکمیل ظرفیت1) صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی(پذیرش اولیه و تکمیل ظرفیت1و2) صنعتی (اولیه و تکمیل2) صنعتی (اولیه و تکمیل1)
امارات متحده عربی - - - - تولید (تکمیل ظرفیت1و2)، تحقیق در عملیات (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) تولید(اولیه و تکمیل1)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)
لبنان - - - - صنعتی(تکمیل ظرفیت1و2)، تولید (تکمیل ظرفیت1و2)، تحقیق در عملیات (تکمیل ظرفیت1و2)، مالی (تکمیل ظرفیت1و2) تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2)، صنعتی(اولیه و تکمیل2) صنعتی(اولیه و تکمیل2)، تولید(اولیه و تکمیل2)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل2)، مالی(اولیه و تکمیل2) صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تولید(اولیه و تکمیل1)، تحقیق در عملیات(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)
واحد الکترونیکی - - - - - تکمیل 2 صنعتی(اولیه و تکمیل2و3)، تولید (تکمیل1و2و3)، مالی (تکمیل1و2و3) صنعتی (اولیه و تکمیل1)، تولید(اولیه و تکمیل1)، مالی(اولیه و تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
جزیره خارک - - - - - - - صنعتی (تکمیل1)، تولید (تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
دهاقان - - - - - - - تولید (تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)
لاهیجان - - - - - - - تولید (تکمیل1)، تحقیق درعملیات (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
نوشهر - - - - - - - تولید (تکمیل1)
سراب - - - - - - - تحقیق درعملیات (تکمیل1)، مالی (تکمیل1)
بندر دیلم - - - - - - - تحقیق درعملیات (تکمیل1)
سبزوار - - - - - - - مالی (تکمیل1)
مسجد سلیمان - - - - - - - مالی (تکمیل1)
نی ریز - - - - - - - مالی (تکمیل1)


(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و در سالهای قبل از 91 ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)