شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,800
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,585
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 79
کاربران حاضر: 79

 

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی

این رشته یک تخصص میان رشته ای می باشد که بین علوم مختلف از جمله علوم طبیعی ، اجتماعی ، تجزیه صنعتی ، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید .

اهداف اصلی دوره از این قرارند:
1-توسعه و گسترش تواناییها و قابلیتهای نیروی انسانی برای مدیریت تکنولوزی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده
2-تربیت متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور جهت استفاده بهینه از تواناییها و پتانسیلهای علمی و تکنولوژیکی کشور در زمینه انتخاب و انتقال و جذب و توسعه سریع تکنولوژی ها، انجام نوآوریهای بهینه و ایجاد محصول و فرایندهای نو با هدف رقابت در بازارهای جهانی ، چگونگی انتخاب و اجرای پروژه های تحقیقاتی و اتمام و خروج از پروژه بطور سریع و موثر همراه با کاهش زمان تحقیق و توسعه و تولید.
3- پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت


نقش و توانایی :

این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک، تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند، برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد.

گرایش ها:
گرایشهای این رشته شامل انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی ، سیاستهای تحقیق و توسعه و استراتژیهای توسعه صنعتی می باشد.

دروس مقطع کارشناسی ارشد:

دروس مشترک
1-تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی، 2-تکنولوژی و توسعه، 3-تئوریهای نوآوری مدلها، فرآیندها و سیاستها، 4-پیش بینی تکنولوژی، 5-ارزیابی تکنولوژی، 6-مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، 7-نظریه های مدیریت پیشرفته، 8-مدیریت استراتژیک پیشرفته، 9-مدیریت تولید پیشرفته، 10-سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

دروس تخصصی - گرایش انتقال تکنولوژی
1- حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی ، تجارت و توسعه ، 2- مدلهای انتقال تکنولوژی ، 3-سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ، 4-پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش نوآوری تکنولوژی
1-نظام ملی نوآوری و رشد ، 2- تکنولوژیهای نو و محیط زیست ، 3-نوآوری و تغییرات تکنولوژی، 4- پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
1- مزیتهای نسبی در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری، 2-مدلهای توسعه صنعتی در  کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد، 3-نقش دولت ها در راهبری توسعه، 4-پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
1-برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی، 2-ارتباط مراکز علمی و صنعتی، 3- سازمانهای تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی، 4-پروژه ترم