شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,027
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,331,776
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 124
کاربران حاضر: 126

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

 

زبان تخصصی

فیزیولوژی ورزشی

حرکت شناسی

بیومکانیک ورزشی

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

سنجش و اندازه گیری

مدیریت و برنامه ریزی

مبانی تربیت بدنی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

66.7 15.6 42.2 11.1 40 33.3 37.8 28.9 تهران مرکز 13 6242 قبول
-
46.7 31.1 55.6 51.1 11.1 28.9 55.6 40 تهران مرکز 17 6151 قبول
-
26.7 28.9 51.1 53.3 31.1 37.8 46.7 17.8 تهران مرکز 24 6114 قبول
-
31.1 37.8 62.2 40 2.2 64.4 48.9 4.4 تهران مرکز 31 6067 قبول
-
48.9 44.4 15.6 13.3 0 13.3 33.3 53.3 تهران مرکز 142 5500 مردود
علوم تحقیقات کردستان
57.8 4.4 2.2 8.9 22.2 4.4 60 33.3 تهران مرکز 143 5495 مردود
علوم تحقیقات کردستان
31.1 33.3 40 35.6 0 11.1 48.9 6.7 مشهد 136 5306 مردود
علوم و تحقیقات اذربایجان شرقی (2)
4.4 15.6 4.4- 42.2 28.9 2.2- 55.6 44.4 مشهد 160 5212 مردود
علوم و تحقیقات هرمزگان (2)
75.6 44.4 35.6 20 6.7 35.6 31.1 48.9 خوراسگان 11 6201 قبول
-
68.9 26.7 4.4 28.9 6.7- 40 26.7 15.6 خوراسگان 44 5665 مردود
علوم تحقیقات بندرعباس
51.1 17.8 6.7 33.3 33.3 24.4 64.4 62.2 کرج 6 6185 قبول
-
40 40 46.7 0 33.3 28.9 37.8 20 کرج 22 5864 قبول
-
57.8 4.4 26.7 0 8.9- 33.3 46.7 11.1 کرج 101 5326 مردود
علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی (2)
66.7 11.1 6.7 2.2 26.7 35.6 40 53.3 مبارکه 6 6017 قبول
-
37.8 42.2 8.9 4.4 22.2 33.3 31.1 26.7 مبارکه 26 5639 قبول
-
0 28.9 17.8 17.8 4.4 8.9 53.3 2.2 مبارکه 198 4787 مردود
نامشخص