شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 16 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 35,988
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,331,737
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 193
کاربران حاضر: 195

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزادگرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی

                           
سال دانشگاه های دارای پذیرش
سال 1401 آشتیان، آیت ا... آملی، ابهر، اردبیل، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، اهر، بروجرد، بناب، بندرگز، بیرجند، تاکستان، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، خوی، دامغان، دورود، رودهن، زنجان، ساری، سنندج، شاهرود، شهر قدس، شهرکرد، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، فیروزآباد، قائم شهر، قروه، قزوین، قشم، کرج، کرمان، گرگان، مبارکه، مرودشت، مشهد، مهاباد، نجف آباد، همدان، ورامینگرایش مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

سال دانشگاه های دارای پذیرش
سال 1401 آزادشهر، ارسنجان، الکترونیکی، بیرجند، تفت، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، جهرم، چالوس، رشت، ساری، شاهرود، شیروان، علوم و تحقیقات، کرج، کرمان، مبارکه، مشهدگرایش مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی

سال دانشگاه های دارای پذیرش
سال 1401 آزادشهر، آیت ا... آملی، ابهر، اراک، اسلامشهر، اصفهان (خوراسگان)، الکترونیکی، بروجرد، بیرجند، تبریز، تهران جنوب، تهران شمال، تهران مرکزی، تیران، جهرم، جیرفت، چالوس، خدابنده، خوی، رودان، رودهن، ساری، شیراز، علوم و تحقیقات، علی آباد کتول، قشم، کرج، کرمان، گرگان، لارستان، مبارکه، مشهد، ملکان، مهاباد، میاندوآب، نجف آباد، نورآباد ممسنی، همدان، یاسوج، یزد


 

ضمنا دانشگاههای زیر در سال های 1387 تا 1400 در این رشته پذیرش داشته اند

گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
علی آباد کتول (پذیرش اولیه 92-93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول94و95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 92 و 96)
تبریز (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 92 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 92)
آشتیان (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94و95و98و1400، تکمیل دوم 92 و 96)
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم92)
قزوین (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم92)
دامغان (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم96)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و 95 و 98 و 1400)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل اول93)
تهران شمال (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96، تکمیل اول93و94و95)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
سنندج (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل اول93)
شاهرود (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 93 و 96)
قائم شهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 93)
مهاباد (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400،تکمیل دوم 93 و 96)
جهرم (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول94، تکمیل دوم 93)
ابهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 93 و 96)
اهر (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 93)
فیروزآباد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
خوی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
قشم (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94 و 95 و 98 و 1400)
دورود (پذیرش اولیه 95 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 1400)
آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 95 ، 96، 97، 98، 99 و 1400 تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 96)
بندرگز (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
اردبیل (پذیرش اولیه 95 و 96 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98)
شهرکرد (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
بیرجند (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
زنجان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
قروه (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 96)
گرگان (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
کرمان (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
بناب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400،تکمیل اول 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم96)
نجف آباد (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
همدان (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
یزد (پذیرش اولیه 96)
مشهد (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
بروجرد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم96)
رودهن (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
ورامین (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
لارستان (پذیرش اولیه 96)
تاکستان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
مرودشت (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی (پذیرش اولیه 96)


گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95 و 98 و 1400)
تهران شمال (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95 و 98 و 1400)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95 و 98 و 1400، تکمیل دوم96)
لارستان (پذیرش اولیه 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 1400)
چالوس (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم96)
مهاباد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
علی آباد کتول (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
ابهر (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 1400)
آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 95 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 1400)
بندرگز (تکمیل اول 94)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
تبریز (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
اردبیل (پذیرش اولیه 95)
کرج (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
بیرجند (پذیرش اولیه 95 و 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
گرگان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
رودهن (پذیرش اولیه 96 , 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
میمند (پذیرش اولیه 96)
واحد علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم (پذیرش اولیه 97 و 98 و 99)
واحد تیران (پذیرش اولیه 99 و 1400، تکمیل اول 1400)
واحد جیرفت (پذیرش اولیه 99 و 1400، تکمیل اول 1400)


گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95 و 98 و 1400)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
تهران شمال (پذیرش اولیه 95 و 99 و 1400، تکمیل اول 1400)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400 ، تکمیل دوم96)
لارستان (تکمیل اول 94)
چالوس (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم96)
ابهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
واحد الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)
کرج (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
بیرجند (پذیرش اولیه 95 و 99 و 1400، تکمیل اول 1400)
کرمان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
مشهد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
شیروان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
ورامین (پذیرش اولیه 96)
تفت (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)


گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
ساری (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول94و95و98و1400، تکمیل دوم92)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 93-94-95-96-97-98-99-1400، تکمیل اول94و95و98و1400)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و95 و 98 و 1400)
قشم (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400 ، تکمیل دوم96)
ملارد (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93و94)
جهرم (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400، تکمیل دوم 93)
تبریز (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94و95 و 98 و 1400)
قائم شهر (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94)
نجف آباد (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94و95و98و1400)
میبد (تکمیل اول 94)
آزادشهر (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94 و 98 و 1400)
اسلامشهر (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94و 95 و 1400)
نور (تکمیل اول 94)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول94و95و98و1400)
مرکز بهمنی (تکمیل اول 94)
خوی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
بیرجند (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
یزد (پذیرش اولیه 96 و 99 و 1400، تکمیل اول 1400)
کرمان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
مشهد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
مشهد - پردیس مجتمع بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان (گلبهار) (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99)
بروجرد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم96)
کرج (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
یاسوج (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
اراک (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
شیراز (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
همدان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
آیت الله آملی (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم96)
ملکان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
رودان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
خدابنده (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش (پذیرش اولیه 98)
نورآباد ممسنی (پذیرش اولیه 99 و 1400، تکمیل اول 1400)


گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400 ، تکمیل دوم96)
لامرد (پذیرش اولیه 95)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
شاهرود (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
رشت (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
بیرجند (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
ارسنجان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
جهرم (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم96)
آزادشهر (پذیرش اولیه 99 و 1400، تکمیل اول 1400)

گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
مبارکه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400 ، تکمیل دوم96)
اصفهان (خوراسگان) (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول93و94و95و98و1400)
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
کرج (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95 و 98 و 1400)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95و 98 و 1400)
الکترونیکی (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 95و98و1400)
تبریز (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
قائم شهر (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم96)
زنجان (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
ساری (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)
شهر قدس (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400، تکمیل اول 98 و 1400)


مدیریت ورزشی
تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93)
خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93- تکمیل دوم92)
کرج (پذیرش اولیه 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، تکمیل ظرفیت 88، تکمیل اول 95)
مبارکه (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93، تکمیل دوم 91 و92)
مشهد (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93-94-95، تکمیل دوم91و92)
بروجرد (پذیرش اولیه 90-91-92-93-94-95، تکمیل اول 95، تکمیل دوم91و92)
علوم تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 91-92-93-94-95)
تهران جنوب (پذیرش اولیه 91-92 ، تکمیل دوم 91)
ساری (پذیرش اولیه 91-92-94-95، تکمیل اول95، تکمیل دوم 91)
ارسنجان (پذیرش اولیه 91-92-93-94-95، تکمیل اول94و95، تکمیل دوم91و92)
تفت (پذیرش اولیه 92-93-94-95، تکمیل اول 91 و 94 و 95، تکمیل دوم91و92)
اسلامشهر (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل دوم92)
ملکان (پذیرش اولیه 92-93-94-95، تکمیل اول 95، تکمیل دوم92)
شیراز (پذیرش اولیه 93-94-95، تکمیل اول92، تکمیل دوم92)
علوم تحقیقات کرمان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 88و90و91 ، تکمیل دوم 91و92)
کرمان (پذیرش اولیه 94، تکمیل ظرفیت اول94و95)
علوم و تحقیقات کردستان (پذیرش اولیه92-93، تکمیل اول 89و91، تکمیل دوم 91و92)
سنندج (پذیرش اولیه 94)
علوم و تحقیقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 89و91، تکمیل دوم 91و92)
رودان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 89و91و92)
تبریز (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم و تحقیقات مازندران (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 90و91، تکمیل دوم 91و92)
علوم و تحقیقات همدان (پذیرش اولیه 892-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 91و92)
همدان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول95)
علوم و تحقیقات ایت الله آملی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل اول 91، تکمیل دوم 91و92)
واحد آیت الله آملی (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 95)
علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92-93)
یزد (پذیرش اولیه 94 و 95)
علی آباد کتول (تکمیل دوم 91)
ورامین (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93و94و95)
لارستان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93و94)
تهران شمال (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93)
گرگان (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93)
واحد الکترونیکی (تکمیل اول و دوم و سوم 93، پذیرش اولیه 94، تکمیل اول 94)
مرکز سردرود (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم 93)
تهران غرب (پذیرش اولیه 94 و 95)
شاهرود (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
قائم شهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
رودهن (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
جیرفت (تکمیل اول94)
خوی (تکمیل اول94)
بناب (تکمیل اول94)
نجف آباد (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
تاکستان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
آزادشهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
جهرم (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
مرودشت (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
اهر (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
لامرد (تکمیل اول 94)
دورود (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)
میاندوآب (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
شهرقدس (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94و95)
نورآباد ممسنی (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
قروه (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول94)
خامنه (تکمیل اول94)
خدابنده (تکمیل اول 94 و 95)
میمند (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94 و 95)
سردرود (تکمیل اول 94)
گمیشان (تکمیل اول 94)
بیرجند (پذیرش اولیه 95)
واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی (تکمیل اول 95)
شیروان (پذیرش اولیه 95)
زنجان (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
یاسوج (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95)
اراک (پذیرش اولیه 95)

(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت سالهای قبل از 91 به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)
اطلاعات مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 موجود نمی باشد.