شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 339
بازدید دیروز: 37,566
بازدید کل: 137,333,654
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 155

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی در 15 سال گذشته

__________________________

مقایسه ظرفیت به تفکیک دوره ها

  سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98 سال 99 سال 1400 سال 1401
روزانه 69 74 74 125 159 166 202 263 315 321 332 350 360 380 335
نوبت دوم (شبانه) 49 74 80 96 91 87 94 75 130 145 137 146 146 113 93
غیرانتفاعی 15 15 15 19 36 60 115 190 290 290 390 410 480 358 358
پیام نور 8 8 30 63 38 225 230 253 253 230 208 248 206 226 350
نیمه حضوری 12 9 9 12 12 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
مجازی - - - - 60 160 120 120 80 120 110 110 170 220 144
پردیس خودگردان 10 10 15 25 35 150 75 152 149 153 115 115 81 73 27
مجموع ظرفیت 163 190 223 340 431 863 845 1053 1217 1259 1292 1379 1443 1370 1307

ظرفیت دوره های بورسیه در جدول نیامده است