شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,337
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,645,644
کاربران عضو: 4
کاربران مهمان: 117
کاربران حاضر: 121

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1385

توجه: در این سال رتبه گرایشهای مالی و بازرگانی یکسان بوده است. لذا داوطلبان در مقایسه رتبه با محل قبولی این مورد را در نظر داشته باشند. ضمنا رتبه های مدیریت مالی و محل قبولی آنها بصورت جداگانه در بخش مدیریت مالی آمده است.

رشته و شهر قبولی

رتبه در گرایش

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی / دانشگاه شاهد

101

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی بین الملل / دانشگاه شهید بهشتی / شبانه

107

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه یزد

188

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی/ دانشگاه شهید بهشتی / شبانه

203

مدیریت بازرگانی / گرایش بازاریابی / دانشگاه علامه طباطبایی / شبانه

221

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت بیمه / دانشگاه علامه طباطبایی/ شبانه

234

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت بیمه / دانشگاه علامه طباطبایی/ شبانه

242

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی/ دانشگاه شاهد / شبانه

270

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه اصفهان / شبانه

290

مدیریت بازرگانی / گرایش مدیریت مالی / دانشگاه الزهرا / شبانه

323

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و تحول / دانشگاه مازندران / شبانه

350

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی / دانشگاه یزد/ شبانه

419

مدیریت بازرگانی / دانشگاه پیام نور گرمسار

486

مدیریت بازرگانی / گرایش مالی و بازاریابی/ دانشگاه شاهد / شبانه

489

مدیریت بازرگانی / گرایش بازرگانی داخلی/ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارس تبریز

777