شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,701
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,644,008
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 82
کاربران حاضر: 82

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت بازرگانی

توجه: در این سال ضرایب گرایشهای مالی و بازرگانی یکسان بوده است. لذا داوطلبان در مقایسه درصدها با رتبه بدست آمده این مورد را در نظر داشته باشند.

زبان

ریاضی - آمار

تئوری

اقتصاد

پژوهش

مالی

بازاریابی

رتبه در گرایش بازرگانی-مالی

61

62

40

74

36

57

74

1

54

63

37

83

57

س

37

25

53

80

45

66

30

س

48

55

50

56

40

72

36

س

47

59

54

53

39

80

42

س

46

63

47

80

36

83

53

س

16

81

66

46

35

72

32

س

34

115

40

31

34

93

37

س

27

178

34

30

39

54

37

24

47

182

43

45

22

60

37

22

49

187

47

3

24

76

16

57

59

192

32

65

40

71

38

س

س

296

28

49

48

75

43

س

0

388

30

53

17

75

48

س

س

435

58

28

32

59

3

س

4

722

51

39

22

34

21

س

س

947

10

55

39

87

س

س

س

953

19

20

32

45

س

س

س

1893

38

0

15

53

س

س

س

2244

31

س

8

53

س

3-

18

3460