شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,900
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,207
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 87

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی در 15 سال گذشته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  سال 84 سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95 سال 96 سال 97 سال 98
روزانه 118 102 135 177 223 209 302 365 545 479 488 518 518 529 621
نوبت دوم (شبانه) 75 62 88 122 138 125 205 207 284 203 172 223 257 242 252
غیر انتفاعی 30 40 35 50 75 65 91 270 156 624 1830 2785 2732 3090 3390
پیام نور - 20 60 68 80 72 194 222 285 229 344 1249 905 696 696
نیمه حضوری - - - 10 7 - 12 22 40 12 12 - - - -
پردیس خودگردان - - - - - 30 100 184 135 93 251 231 221 195 212
مجازی - - - - - - 62 180 350 280 85 320 440 520 520
جمع کل ظرفیت 223 224 318 427 523 501 966 1450 1795 1920 3182 5326 5073 5272 5691
 
توجه: در ظرفیت سالهای 88 تا 98 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است

توجه: ظرفیت سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 و 93 منحصرا مربوط به گرایش های بازرگانی، آماد (با ضرایب مدیریت بازرگانی)، مدیریت حمل و نقل بین قاره ای (با ضرایب مدیریت بازرگانی) می باشد و ظرفیت های مربوط به رشته مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی را در بر نمی گیرد
در ظرفیت سال 94 ، با توجه به تغییر ضرایب رشته های مدیریت حمل ونقل بین قاره ای و مدیریت بازرگانی دریایی و متفاوت بودن آن با ضرایب رشته بازرگانی، ظرفیت این رشته ها در جدول فوق نیامده است.
ظرفیت بورسیه موسسات در جدول درج نشده است.
دوره های مجازی شامل مجازی دانشگاههای دولتی، غیرانتفاعی، پیام نور و ویژه شاغلین می باشد
ظرفیت های اضافه شده در مرحله تکمیل ظرفیت در جدول بالا نیامده است.
موارد فوق شامل ظرفیت دانشگاه آزاد نمی باشد