شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,921
بازدید دیروز: 25,986
بازدید کل: 144,481,347
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 82
کاربران حاضر: 82


نمره ( تراز ) و رتبه آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه و قبولی کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد در گرایشهای مختلف رشته مدیریت


توجه:
شما می توانید کارنامه داوطلبان در این آزمون را که شامل درصدها و نمره و رتبه کتبی و کل آنها می باشد را پس از عضویت در سایت به صورت رایگان از اینجا دریافت نمایید.
 

توضیحات مهم:

1-در هر رشته ابتدا نمره آزمون کتبی و رتبه آزمون کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه و سپس نمره کل و رتبه کل (بعد از مصاحبه) آخرین فرد قبولی ارائه می شود.
2-توجه نمایید در سال 1394 در پذیرش اولیه نمره آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه برای کلیه کدرشته ها یکسان بوده، لیکن در مرحله تکمیل ظرفیت برای هر کدرشته نمره و رتبه آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه متفاوت بوده است.
3-با توجه به تفاوت آخرین نمره و رتبه در سهمیه های مختلف، نوع سهمیه ذکر شده است. عدم اشاره به نوع سهمیه، نشان دهنده سهمیه عادی می باشد.
4-کدرشته های موجود در زیر الزاما تمام کدرشته های ارائه دهنده ان رشته نمی باشد. بلکه صرفا کدرشته هایی است که اطلاعات آن موجود بوده است.
5-ترتیب ترازها الزاما به معنای کیفیت دانشگاهها نمی باشد و عواملی نظیر ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و ... می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش داشته باشد.
6-توجه نمایید در انتخاب رشته کنکور دکتری دانشگاه آزاد، ترتیب انتخابهای شما صرفا باید بر اساس علاقه و ترجیح شما باشد.

 
 
رشته مدیریت دولتی

مدیریت دولتی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 24.10 270
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها –سهمیه بسیج 23.03 320
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها –سهمیه جانبازان 16.99 937
تکمیل ظرفیت - واحد تهران شمال 30.59 79
تکمیل ظرفیت - واحد تبریز 24.72 252
تکمیل ظرفیت - واحد رفسنجان 22.50 347
تکمیل ظرفیت –واحد امارات متحده عربی 14.32 1348
 
 

مدیریت دولتی - نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 35.55 33
واحد تهران مرکزی 32.84 60
واحد تهران شمال 32.46 65
واحد تهران جنوب 31.66 79
واحد رودهن 30.41 107
واحد ساوه 29.63 129
واحد فیروزکوه 29.03 145
واحد سمنان 26.98 185
واحد علوم و تحقیقات- سهمیه جانبازان 26.63 191
واحد زاهدان 25.88 212
واحد شوشتر 25.18 228
واحد تهران مرکزی- سهمیه جانبازان 24.92 234
واحد یاسوج 23.14 273
واحد سنندج 22.20 281
 
 
 

رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 18.67 105
 
 

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی - نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 24.50 43
واحد قزوین- سهمیه آزادگان 22.26 68
واحد بناب 21.63 75
واحد کرمان 21.50 81
 
 
 

رشته مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 16.34 60
تکمیل ظرفیت –واحد کرمان 9.01 161
 
 

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد چالوس 24.63 19
 
 
 

رشته مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 16.15 40
 
 
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی
عنوان محل دانشگاهی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
واحد قزوین 20.23 22
 
 
 

رشته مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 14.17 208
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها –سهمیه جانبازان 9.92 416
تکمیل ظرفیت –واحد تبریز 8.76 467
 
 

مدیریت صنعتی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 25.82 31
واحد تهران مرکزی 21.88 60
واحد تهران شمال 20.07 82
واحد تهران جنوب 19.51 91
واحد قزوین 18.94 103
واحد رودهن 17.32 133
واحد مسجدسلیمان 14.01 186
واحد فیروزکوه 13.88 187
واحد تبریز 13.57 189
واحد یزد 13.19 197
واحد کرمانشاه –سهمیه جانبازان 12.76 200
واحد ساوه 12.26 206
 
 
 

رشته مدیریت -مدیریت تولید و عملیات

مدیریت -مدیریت تولید و عملیات - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 13.52 10
 
 
 

رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 16.95 346
تکمیل ظرفیت –واحد تبریز 17.64 281
 
 

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 27.70 28
واحد تهران شمال 24.12 69
واحد تهران مرکزی 23.26 81
واحد تهران جنوب 22.77 95
واحد شهرقدس 20.96 128
واحد رودهن 20.19 143
واحد علوم و تحقیقات- سهمیه آزادگان 19.81 154
واحد قم 19.32 176
واحد تهران شمال- سهمیه ازادگان 18.30 214
واحد اهواز 17.40 258
واحد بابل 16.39 300
مرکز آموزش بین المللی قشم 16.11 309
واحد کرمانشاه 15.86 319
واحد علی آبادکتول 15.21 335
واحد عجب شیر 14.98 342
واحد یاسوج 14.94 344
 
 
 

رشته مدیریت - مدیریت مالی

مدیریت - مدیریت مالی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 13.56 170
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها–سهمیه جانبازان 9.64 391
 
 

مدیریت - مدیریت مالی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 27.62 24
واحد تهران مرکزی 25.17 45
واحد تهران شمال 24.83 50
واحد تهران جنوب 23.94 59
واحد قزوین 21.23 83
واحد قم 21.09 85
واحد الکترونیکی 18.88 109
 
 
 

رشته مدیریت فن آوری اطلاعات

مدیریت فن آوری اطلاعات - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 19.05 99
 
 

مدیریت فن آوری اطلاعات- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 27.73 31
واحد علوم و تحقیقات –سهمیه جانبازان 21.48 77
 
 
 

رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای

مدیریت - مدیریت رسانه ای - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 13.90 90
 
 

مدیریت - مدیریت رسانه ای- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 22.34 26
واحد نجف آباد 14.01 82
 
 
 

رشته کارآفرینی - بین الملل

کارآفرینی - بین الملل - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 15.85 49
 
 

کارآفرینی - بین الملل- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد تهران مرکزی 24.08 10
 
 
 

رشته کارآفرینی فناوری

کارآفرینی فناوری - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 5.34 40
 
 

کارآفرینی فناوری- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 13.18 22
 
 
 

رشته کارآفرینی - آموزش عالی

کارآفرینی - آموزش عالی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 3.07 30
 
 

کارآفرینی - آموزش عالی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 7.10 25
 
 
 

رشته مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 18.81 70
تکمیل ظرفیت –واحد امارات متحده عربی 2.94 295
 
 

مدیریت تکنولوژی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 24.66 21
 
 
 

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی - نمره کتبی و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه

پذیرش نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
پذیرش اولیه –کلیه کدرشته ها 12.32 80
 
 

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی- نمره کل و رتبه کل آخرین فرد قبولی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد اصفهان (خوراسگان) 15.46 68