شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 13 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,349
بازدید دیروز: 11,144
بازدید کل: 150,618,268
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 27
کاربران حاضر: 28

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1401

مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی ، مدیریت رسانه . اطلاعات ، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز


مدیریت بازرگانی و راهبردی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7208 0 36.67 56.96
2 7144 8.89 18.89 57.81
5 6509 32.22 41.11 45.57
12 5771 31.11 22.22 42.19
16 5649 0 64.22 39.24
22 5407 13.33 26.67 40.93
31 4981 0 17.78 40.51
37 4920 25.56 28.89 34.6
67 4404 0 48.89 30.8
115 3844 0 5.56 32.49
314 2960 64.44 18.89 13.5
474 2603 38.89 14.44 14.77
1154 1902 4.44 15.56 13.5
 
 

مدیریت صنعتی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 7261 32.22 43.33 32.49
3 6880 0 38.89 33.76
4 6813 10 38.89 32.49
20 5320 61.11 46.67 18.99
25 4871 14.44 52.22 20.25
52 4291 14.44 10 21.1
60 4036 6.66- 20 20.68
152 2907 0 15.56 14.35
508 1396 0 22.22 5.49
 
 

مدیریت دولتی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 7681 32.22 45.56 50.63
3 7190 0 30 53.16
6 6461 21.11 4.44 48.1
16 5193 0 27.78 37.55
18 5025 3.33 42.22 33.76
23 4716 5.56 13.33 35.02
2790 1033 0 28.89 4.22
 
 

کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
2 6351 36.67 23.33 38.82
10 5374 0 38.89 34.18
105 3374 38.89 36.67 15.19
 
                       

مدیریت فناوری اطلاعات

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
1 8380 64.44 36.67 59.92
13 5381 25.56 31.11 39.66
39 4295 60 16.67 27
50 4001 25.56 48.89 24.47
 
 

مالی

رتبه  نمره کل زبان استعداد تخصصی
27 4809 1.11 6.67 45.57
 
 

آموزش عالی

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
13 4871 12.22 5.55 23.75
68 2408 1.1- 24.44 10
 
 

مدیریت رسانه و اطلاعات

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
4 4600 26.67 14.44 27.43
 
 

مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

رتبه نمره کل زبان استعداد تخصصی
5 5797 0 16.67 42.22
11 4236 2.21- 45.56 26.67