شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,733
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,936,725
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 84


واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش دوره دکتری تخصصی پژوهش محور دانشگاه آزاد
گرایشهای مختلف رشته های مدیریت و حسابداری

 

رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد تبریز ، واحد شاهرود ، واحد یزد ، واحد اهواز ، واحد سنندج ، واحد رودهن ، واحد رشت ، واحد یاسوج ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد تهران جنوب ، واحد قم ، واحد بابل ، واحد تهران شمال ، واحد همدان ، واحد ساوه ، واحد علی آبادکتول ، واحد کرمانشاه ، واحد ساری ، واحد قزوین ، واحد امارات متحده عربی ، واحد شهرقدس ، مرکز آموزش بین المللی قشم ، مرکزبین المللی کیش ، واحد عجب شیر
1395 واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد شاهرود، واحد یزد، واحد اهواز، واحد سنندج، واحد رودهن، واحد رشت، واحد علوم و تحقیقات، واحد بیرجند، واحد زنجان، واحد تهران جنوب، واحد قم، واحد بابل ،واحد تهران شمال ،واحد علی آبادکتول ،واحد مبارکه، واحد کرمانشاه، واحد ابهر، واحد ساری، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد شهرقدس، واحد الکترونیکی، واحد رشت (پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)، واحد تبریز(پردیس مجتمع بین الملل تبریز)، واحد علوم و تحقیقات (پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم)، واحد تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)، واحد اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)
 

رشته مدیریت دولتی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد تبریز ، واحد یزد ، واحد زاهدان ، واحد سنندج ، واحد بروجرد ، واحد رودهن ، واحد اردبیل ، واحد یاسوج ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد فیروزکوه ، واحد زنجان ، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد همدان ، واحد ساوه ، واحد بجنورد ، واحد رفسنجان ، واحد شوشتر ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، واحد امارات متحده عربی
1395 واحد تهران مرکزی، واحد یزد، واحد زاهدان، واحد سنندج، واحد بروجرد، واحد رودهن، واحد اردبیل، واحد یاسوج، واحد فیروزکوه، واحد زنجان، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد همدان، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد ساوه، واحد بجنورد، واحد دهاقان، واحد رفسنجان، واحد شوشتر، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی
 

رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

سال دانشگاهها
1393 واحد کرمان ، واحد بناب ، واحد قزوین ، واحد امارات متحده عربی ، واحد قائم شهر
1395 واحد کرمان، واحد بناب، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد قائم شهر ، واحد یزد، واحد سنندج، واحد رودهن، واحد رشت، واحد اردبیل، واحد یاسوج، واحد علوم و تحقیقات، واحد سمنان، واحد بیرجند، واحد فیروزکوه، واحد نجف آباد، واحد آستارا، واحد دهاقان، واحد رفسنجان، واحد سیرجان، واحد شوشتر، واحد پارس آباد مغان، واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم
 

رشته مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

سال دانشگاهها
1393 واحد کرمان ، واحد قزوین
1395 واحد تهران مرکزی، واحد ارومیه، واحد کرمان، واحد علوم و تحقیقات، واحد آستارا، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد قزوین، واحد الکترونیکی
 

رشته مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

سال دانشگاهها
1393 واحد کرمان ، واحد قزوین
1395 واحد کرمان، واحد قزوین، واحد رشت، واحد علوم و تحقیقات، واحد چالوس، واحد علی آبادکتول
 

مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه

سال دانشگاهها
1393 واحد کرمان
1395 واحد کرمان، واحد قائم شهر، واحد علوم و تحقیقات، واحد بناب، واحد اصفهان(خوراسگان)
 

رشته مدیریت صنعتی

سال دانشگاهها
1393 واحد نجف آباد، واحد تبریز ، واحد تهران مرکزی ، واحد یزد ، واحد سنندج ، واحد رودهن ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد فیروزکوه ، واحد زنجان ، واحد تهران جنوب ، واحد قم ، واحد تهران شمال ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، واحد مسجدسلیمان ، واحد ساوه ، واحد کرمانشاه ، واحد قزوین ، واحد امارات متحده عربی
  گرایش مالی:
واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد رودهن، واحد کاشان، واحد رشت، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد بابل، واحد تهران شمال، واحد مسجدسلیمان، واحد دهاقان، واحد علی آبادکتول، واحد ابهر، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد اسلامشهر، واحد شهرقدس، واحد الکترونیکی، واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی، واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش
  گرایش تحقیق در عملیات:
واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد یزد، واحد رودهن، واحد علوم و تحقیقات، واحد فیروزکوه، واحد زنجان واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد ، واحد تهران شمال، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی، واحد آکسفورد(دوره مشترک با واحد تهران مرکزي)
1395 گرایش استراتژی صنعتی:
واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد تهران شمال، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی
گرایش مدیریت سیستمها:
واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد تهران شمال ، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی
گرایش تولید و عملیات:
واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد یزد، واحد رودهن، واحد علوم و تحقیقات، واحد فیروزکوه، واحد زنجان ، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد تهران شمال، واحد قزوین، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی
 

رشته مدیریت - مدیریت تولید و عملیات

سال دانشگاهها
1393 واحد قزوین
1395 -
 

مدیریت فن آوری اطلاعات

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد همدان ، واحد قم ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، واحد قزوین ، واحد الکترونیکی
1395 واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد تهران شمال، واحد همدان، واحد قزوین، واحد الکترونیکی
 

رشته مدیریت تکنولوژی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد رودهن ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد امارات متحده عربی
1395 مدیریت تکنولوژی:
واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد امارات متحده عربی، واحد الکترونیکی
مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی:
واحد تهران مرکزی
 

رشته مدیریت - مدیریت مالی

سال دانشگاهها
1393 واحد علی آبادکتول ، واحد تهران مرکزی ، واحد رشت ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد قم ، واحد تهران شمال ، واحد مسجدسلیمان ، واحد کرمانشاه ، واحد قزوین ، واحد امارات متحده عربی ، واحد ایلام ، واحد الکترونیکی ، مرکزبین المللی کیش
1395 -
 

رشته کارآفرینی – آموزش عالی

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین، واحد ساری، واحد دهاقان، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران مرکزی
 

رشته کارآفرینی – توسعه

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین
 

رشته کارآفرینی – فناوری

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین، واحد علوم و تحقیقات
 

رشته کارآفرینی – بین الملل

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین، واحد تهران مرکزی، واحد دهاقان، واحد الکترونیکی
 

رشته کارآفرینی –  کسب و کار

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین، واحد علوم و تحقیقات
 

رشته کارآفرینی – بخش عمومی

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین ، واحد علوم و تحقیقات
 

رشته کارآفرینی – سازمانی

سال دانشگاهها
1393 واحد علی اباد کتول، واحد قزوین
1395 واحد علی آبادکتول، واحد قزوین
 

رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد یزد ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد تهران جنوب ، واحد اصفهان (خوراسگان) ، واحد نجف آباد
1395 واحد تهران مرکزی، واحد یزد، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد نجف آباد، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد دماوند، واحد الکترونیکی، واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش
 

رشته مدیریت آموزشی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد تبریز ، واحد اهواز ، واحد سنندج ، واحد رودهن ، واحد بندرعباس ، واحد کرج ، واحد اردبیل ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد نیشابور ، واحد زنجان ، واحد تهران جنوب ، واحد خرم آباد ، واحد قم ، واحد بابل ، واحد تهران شمال ، واحد گرگان ، واحد اصفهان(خوراسگان) ، واحد کرمانشاه ، واحد ساری ، واحد امارات متحده عربی ، واحد دماوند
1395 واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد ارومیه، واحد اهواز، واحد سنندج، واحد مشهد، واحد رودهن، واحد کرج، واحد اردبیل، واحد علوم و تحقیقات، واحد مرند، واحد نیشابور، واحد زنجان، واحد تهران جنوب، واحد خرم آباد، واحد کازرون، واحد تهران شمال، واحد تنکابن، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد بجنورد، واحد گرمسار، واحد کرمانشاه، واحد مرودشت، واحد ساری، واحد امارات متحده عربی، واحد تهران غرب، واحد اسلامشهر، واحد الکترونیکی، واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش
 

رشته مدیریت آموزش عالی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد ساری
1395 واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد ساری ، واحد رودهن، واحد کرج، واحد تهران شمال، واحد اصفهان(خوراسگان)
 

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی

سال دانشگاهها
1393 واحد تهران مرکزی ، واحد شاهرود ، واحد کرمان، واحد سنندج ، واحد مشهد ، واحد بروجرد ، واحد یاسوج ، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد همدان ، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد کرمانشاه ، واحد شوشتر ، واحد ساری  ، واحد قزوین ، واحد آیت ا... آملی ، واحد کرج
1395 واحد تهران مرکزی، واحد شاهرود، واحد کرمان، واحد مشهد، واحد بروجرد، واحد کرج ،واحد یاسوج، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد همدان، واحد کرمانشاه، واحد شوشتر، واحد ساری، واحد قزوین، واحد الکترونیکی، واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار
 

رشته مدیریت ورزشی

سال دانشگاهها
1395 واحد تبریز، واحد مشهد، واحد کرج، واحد دامغان، واحد نجف آباد، واحد تهران شمال، واحد شیراز، واحد همدان، واحد گرگان، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد علی آبادکتول، واحد مبارکه، واحد کرمانشاه، واحد جهرم، واحد شوشتر، واحد ساری، واحد قزوین، واحد میانه، واحد اسلامشهر
 

رشته مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها ورویدادهای ورزشی

سال دانشگاهها
1395 واحد بروجرد، واحد اردبیل، واحد قزوین
 

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

سال دانشگاهها
1393 واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد امارات متحده عربی ، واحداصفهان (خوراسگان)
1395 واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد امارات متحده عربی ، واحداصفهان (خوراسگان)
 

رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

سال دانشگاهها
1393 واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد تهران جنوب ، واحد تهران شمال ، واحد شیراز ، واحد ساری
1395 واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد شیراز، واحد ساری
 

رشته مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست

سال دانشگاهها
1393 واحد رودهن ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد تهران شمال
1395 واحد رودهن، واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران شمال، واحد بندرعباس
 

مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست

سال دانشگاهها
1393 واحد علوم و تحقیقات
1395 واحد علوم و تحقیقات
 

مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست

سال دانشگاهها
1393 واحد علوم و تحقیقات
1395 واحد علوم و تحقیقات
 

رشته حسابداری

سال دانشگاهها
1393 واحد نیشابور ، واحد قائم شهر ، واحد علی آبادکتول ، واحد نجف آباد ، واحد کرمانشاه ، واحد تهران مرکزی ، واحد تبریز ، واحد ارومیه ، واحد شاهرود ، واحد یزد ، واحد اهواز ، واحد کرمان ، واحد زاهدان ، واحد سنندج ، واحد بروجرد ، واحد بندرعباس ، واحد کرج ، واحد کاشان ، واحد رشت ، واحد یاسوج ، واحد علوم و تحقیقات ، واحد سمنان ، واحد شهرکرد ، واحد تهران جنوب ، واحد بناب ، واحد قم ، واحد بابل ، واحد تهران شمال ، واحد گرگان ، واحد سیرجان ، واحد ساری ، واحد قزوین ، واحد دماوند ، واحد الکترونیکی ، مرکزبین المللی کیش
1395 واحد تهران مرکزی، واحد تبریز، واحد ارومیه، واحد شاهرود، واحد یزد، واحد اهواز، واحد قائم شهر، واحد کرمان، واحد زاهدان، واحد سنندج، واحد بروجرد، واحد بندرعباس، واحد کرج، واحد کاشان، واحد رشت، واحد علوم و تحقیقات، واحد مرند، واحد سمنان، واحد نیشابور، واحد بیرجند ،واحد شهرکرد، واحد فیروزکوه، واحد زنجان، واحد تهران جنوب، واحد بناب، واحد بوشهر، واحد نجف آباد، واحد قم، واحد بابل ،واحد تهران شمال، واحد چالوس، واحد تنکابن، واحد گرگان، واحد اصفهان(خوراسگان)، واحد علی آبادکتول، واحد مبارکه، واحد کرمانشاه، واحد ساری، واحد قزوین، واحد نور، واحد دماوند، واحد قاینات، واحد خمین، واحد الکترونیکی، واحد رشت-پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی، واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم، واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش، واحد زاهدان-پردیس واحد چابهار، واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس