شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 30 فروردین 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 7,506
بازدید دیروز: 35,079
بازدید کل: 119,942,370
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 195
کاربران حاضر: 195
پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت و قصد تعویض مشتریان
چکیده:

در این پرسشنامه متغیر ارزش خدمات (سوال 2-1) بر اساس تحقیقات (بیگنِ، سانچز-گارسیا و کوراس پرز، 2011؛ کو، وو و دنگ، 2009)، تصویر شرکت (سوال 5-3) براساس تحقیقات (بیگنِ، سانچز-گارسیا و کوراس پرز، 2011)، گزینه های جذاب (سوال 8-6) براساس تحقیقات (بیگنِ، سانچز-گارسیا و کوراس پرز، 2011؛ جونز، مادرزبوو بیتی، 2000)، تلاش برای جستجو (سوال 10-9) براساس تحقیقات (بیگنِ، سانچز-گارسیا و کوراس پرز، 2011)، رضایت مشتری (سوال 14-11) (سوال 26-14) براساس تحقیقات (برنهام، فرسب و مهجان، 2003؛ کو، وو و دنگ، 2009)، قصد تعویض (سوال 16-15)، براساس تحقیقات (زیلنبرگ و پیترز، 1999؛ جونز، مادرزبوو بیتی، 2000)، در 16 سوال تهیه شده موجود می باشد. این پرسشنامه دارای دو بخش می باشد، بخش اوّل مربوط به سوالات جمعیت شناختی و بخش دوّم مربوط به سوالات اصلی پرسشنامه که شامل متغیرهای مستقل (ارزش خدمات، تصویر شرکت، گزینه های جذاب، تلاش برای جستجو، رضایت مشتری)، و متغیر وابسته (قصد تعویض) مقیاس اندازه گیری آن طیف لیکرت 5 تایی (کاملاً موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم، کاملاً مخالفم) و با امتیازات (1، 2، 3، 4، 5) تهیه شده است. (در فایل این پرسشنامه پیشینه استفاده از پرسشنامه و تعاریف متغیرها موجود است).
بررسی نحوه تایید روایی و پایایی در این پرسشنامه ذکر نشده است.
فرمت فایل: WORD

کلید واژه: تصویر شرکت ، گزینه های جذاب ، تلاش برای جستجو ، رضایت مشتری ، قصد تعویض
نویسنده(گان): آرمین گلی
منبع: ارسالی نویسنده
موضوع: بازاریابی
دسته: دانلود پرسشنامه
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 7000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.