شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 30 فروردین 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,285
بازدید دیروز: 35,079
بازدید کل: 119,943,149
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 75
کاربران حاضر: 76
تاثیر قصد خرید آنلاین زنان بر مولفه های تجارت الکترونیکی شخصی شده مطالعه موردی: طیف مشتریان زن ساکن شهر تهران
چکیده:

هدف: قصد خرید آنلاین زنان می تواند استفاده از تجارت الکترونیک شخصی شده را افزایش و بهبود بخشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر قصد خرید آنلاین زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده در بین زنان ساکن شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از زنان ساکن تهران با روش نمونه گیری در دسترس، پرسشنامه را تکمیل کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته ها: در این پژوهش فرضیه های مطرح شده همگی تایید شده اند و تاثیر قصد خرید آنلاین زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیر رضایت زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیر وفاداری زنان بر تجارت الکترونیک شخصی شده، تاثیر اعتماد بر تجارت الکترونیک شخصی شده، به اثبات رسید. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که قصد خرید آنلاین آنلاین با تاثیر بر تجارت الکترونیک شخصی شده، بر درک بهتر استفاده از تجارت الکترونیک در بین زنان باعث افزایش رضایت، وفاداری و اعتماد آن ها از تجارت الکترونیک شخصی شده می شود.

فرمت فایل : WORD
کلید واژه: قصد خرید آنلاین ، تجارت الکترونیک شخصی شده ، خرید آنلاین زنان ، رضایت زنان ، وفاداری زنان
نویسنده(گان): علیرضا فضل زاده، آرش امیرچوپانی، امیر ابراهیم پور، زینت شریعتی (فرستنده)
منبع: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
موضوع: تجارت الکترونیک
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1397
تعداد صفحات: 17
قیمت (تومان): 4000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.