شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,713
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,498
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 139
کاربران حاضر: 140


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397


رشته مدیریت صنعتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تحقیق در عملیات 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه قم تحقیق در عملیات 12 - فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تحقیق در عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه اصفهان تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین تولید و عملیات 13 -  
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تولید و عملیات 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز تولید و عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تولید و عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه قم تولید و عملیات 12 - فقط مرد
روزانه دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 9 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت عملکرد 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه قم مدیریت عملکرد 12 - فقط زن
روزانه دانشگاه میبد مدیریت عملکرد 10 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت زنجیره تامین 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت زنجیره تامین 5 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت زنجیره تامین 12 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 8 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت کیفیت و بهره وری 9 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت پروژه 12 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید و عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 10 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تولید و عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 9 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت عملکرد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه میبد مدیریت عملکرد 10 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت زنجیره تامین 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت زنجیره تامین 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تحقیق در عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تولید و عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تولید و عملیات 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت زنجیره تامین 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت کیفیت و بهره وری 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه تحقیق در عملیات 20    
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تحقیق در عملیات 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تحقیق در عملیات 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند شیراز تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تولید و عملیات 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تولید و عملیات 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان تولید و عملیات 20    
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  حکیم جرجانی - گرگان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار تولید و عملیات 20 - محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت زنجیره تامین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین مدیریت زنجیره تامین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مدیریت پروژه 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) مدیریت پروژه 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار مدیریت پروژه 20 - محل تحصیل واحد قزوین
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج تولید و عملیات 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تولید و عملیات 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران مدیریت پروژه 40 - آموزش محور
 رشته مدیریت تکنولوژی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) نوآوری تکنولوژی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوآوری تکنولوژی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران انتقال تکنولوژی 8 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست های تحقیق و توسعه 8 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) نوآوری تکنولوژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوآوری تکنولوژی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران انتقال تکنولوژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست های تحقیق و توسعه 2 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست های تحقیق و توسعه 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست های تحقیق و توسعه 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز سیاست های تحقیق و توسعه 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج انتقال تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران انتقال تکنولوژی 40 - آموزش محور