شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,558
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,343
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 74
کاربران حاضر: 74


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت صنعتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تحقیق در عملیات 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شاهد – تهران تحقیق در عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تحقیق در عملیات 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه قم تحقیق در عملیات 8 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم تحقیق در عملیات 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 9 -  
روزانه دانشگاه اصفهان تولید 4 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین تولید 10 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید 4 -  
روزانه دانشگاه تهران تولید 4 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تولید 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان تولید 3 -  
روزانه دانشگاه شاهد – تهران تولید 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهرود تولید 10 - آموزش محور
روزانه دانشگاه شاهرود تولید 10 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تولید 7 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید 9 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تولید 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تولید 8 -  
روزانه دانشگاه قم تولید 8 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم تولید 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه گیلان – رشت تولید 16 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر تولید 14 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس تولید 5 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید 10 -  
روزانه دانشگاه شیراز مالی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران تحقیق در عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات 10 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تولید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین تولید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران تولید 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شاهرود تولید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهرود تولید 5 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تولید 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تولید 6 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت تولید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر تولید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان – بندرعباس تولید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید 5 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) تحقیق در عملیات 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند تحقیق در عملیات 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی زنددانش گستر - شیراز تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کاسپین – البرز قزوین تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی – اصفهان تولید 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آمل تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) تولید 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند تولید 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی – اقبالیه قزوین تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار - قزوین تولید 20 - محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نواوران – کوهدشت لرستان تولید 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد تولید 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولادشهر اصفهان مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد مالی 20 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران تولید 20 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) تحقیق در عملیات 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) تحقیق در عملیات 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تحقیق در عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 9 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) تولید 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) تولید 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تولید 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد تولید 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت تولید 16 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تولید 10 -  
مجازی غیرانتفاعی مرسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج تولید 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تولید 40 - آموزش محور
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت صنعتی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر تحقیق درعملیات 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر تحقیق درعملیات 2  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت تولید 1  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند (محل تحصیل تهران) تحقیق درعملیات 6 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند (محل تحصیل تهران) تحقیق درعملیات 4 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر-محمودآباد تحقیق درعملیات 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان تحقیق درعملیات 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل تحقیق درعملیات 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز تحقیق درعملیات 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل تحقیق درعملیات 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان تحقیق درعملیات 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه تحقیق درعملیات 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین – البرز قزوین تحقیق درعملیات 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی – اصفهان تولید 14  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد تولید 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تولید 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) تولید 3 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) تولید 4 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین تولید 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان تولید 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان تولید 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر – محودآباد تولید 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت تولید 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین تولید 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین تولید 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان تولید 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین تولید 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین تولید 10 محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل تولید 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران – کوهدشت لرستان تولید 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد تولید 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان تولید 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه مالی 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مالی 10  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مالی 3 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مالی 2 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا – قزوین مالی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولادشهر اصفهان مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر   مالی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نورهدایت – شهرکرد مالی 4  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) تحقیق درعملیات 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) تحقیق درعملیات 15  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق درعملیات 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) تولید 13  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) تولید 15  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت تولید 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج تولید 23 آموزش محور
  مدیریت تکنولوژی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 4 - پذیرش با عنوان مدیریت تکنولوژی بدون گرایش
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نوآوری تکنولوژی 8 - فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران انتقال تکنولوژی 10 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران انتقال تکنولوژی 8 - فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیاست های تحقیق و توسعه 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 4 - پذیرش با عنوان مدیریت تکنولوژی بدون گرایش
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نوآوری تکنولوژی 2 - فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران انتقال تکنولوژی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران انتقال تکنولوژی 2 - فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیاست های تحقیق و توسعه 4 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) نوآوری تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نوآوری تکنولوژی - 40 آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران انتقال تکنولوژی - 40 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) نوآوری تکنولوژی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران نوآوری تکنولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران انتقال تکنولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت تکنولوژی- تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 7  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی - تهران انتقال تکنولوژی 7  
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 40 آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 40 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) نوآوری تکنولوژی 15