شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,090
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,187,661
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 87


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور سال 1390


دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3482 دانشگاه تبریز 5 - گرایش استراتژی
روزانه 3483 دانشگاه تهران - 6 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روزانه 3484 دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 3485 دانشگاه سمنان 4 - گرایش اقتصاد مدیریت
روزانه 3486 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
روزانه 3487 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 3488 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
روزانه 3489 دانشگاه سمنان 9 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه 3490 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت مالی
روزانه 3491 دانشگاه شاهرود 10 -  
روزانه 3492 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 15 - عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
روزانه 3493 دانشگاه صنعتی شریف 31 - شیوه آموزش محور- عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
روزانه 3494 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش مدیریت استراتژی- محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه- -عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
روزانه 3495 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 4 - گرایش مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل تهران- شرایط در انتهای دفترچه - عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
روزانه 3496 دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش استراتژی
روزانه 3497 دانشگاه علوم اقتصادی 8 - گرایش مدیریت مالی
شبانه 3498 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 19 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
شبانه 3499 دانشگاه تبریز 1 - گرایش استراتژی
شبانه 3500 دانشگاه تهران - 6 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
شبانه 3501 دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه 3502 دانشگاه سمنان 4 - گرایش اقتصاد مدیریت
شبانه 3503 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
شبانه 3504 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه 3505 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
شبانه 3506 دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت مالی
شبانه 3507 دانشگاه شاهرود 5 -  
شبانه 3508 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 4 - عنوان رشته MBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
شبانه 3509 دانشگاه صنعتی شریف - 62 شیوه آموزش محور- عنوان رشته MBE(مهنسی و مدیریت اجرایی)
شبانه 3510 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش مدیریت استراتژی- محل تحصیل تهران-  شرایط در انتهای دفترچه -عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
شبانه 3511 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل تهران-  شرایط در انتهای دفترچه - عنوان رشتهMBE(مهندسی و مدیریت اجرایی)
شبانه 3512 دانشگاه علوم اقتصادی - 10 گرایش استراتژی- شیوه آموزش محور
شبانه 3513 دانشگاه علوم اقتصادی - 10 گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
پیام نور 3514 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 19 -  
پیام نور 3515 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3516 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 19 -  
پیام نور 3517 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 25 - شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی 3518 دانشگاه علم و فرهنگ- تهران (غیر انتفاعی) 19 - گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
غیر انتفاعی 3519 دانشگاه علوم و فنون مازندران- بابل (غیر انتفاعی) 19 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیر انتفاعی 3520 موسسه غیر انتفاعی قشم 19 - با همکاری دانشگاه کارلتون کانادا
غیر انتفاعی 3521 موسسه غیر انتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز 19 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی 3522 دانشگاه اصفهان 38 - شیوه آموزش محور
مجازی 3523 دانشگاه تهران 62 - شیوه آموزش محور
مجازی 3524 موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز- تهران 50 - شیوه آموزش محور
مجازی 3525 موسسه غیر انتفاعی مجازی  نور طوبی - تهران 12 - گرایش مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور
مجازی 3526 موسسه غیر انتفاعی مجازی  نور طوبی - تهران 12 - گرایش استراتژی- شیوه آموزش محور
مجازی 3527 موسسه غیر انتفاعی مجازی  نور طوبی - تهران 12 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی- شیوه آموزش محور
مجازی 3528 موسسه غیر انتفاعی مجازی  نور طوبی - تهران 12 - گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
بین الملل 3529 دانشگاه تهران 25 - گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل 3530 دانشگاه تهران 25 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی- محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل 3531 دانشگاه تهران 25 - گرایش مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل واحد بین الملل واقع در جزیره کیش
بین الملل 3532 دانشگاه تهران 25 - گرایش مدیریت مالی –محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل 3533 دانشگاه تهران 25 - گرایش استراتژی- محل تحصیل واحد بین­المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل 3534 دانشگاه گیلان- رشت 31 - محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در منطقه ازاد بندرانزلی
بین الملل 3535 دانشگاه گیلان- رشت 38 - شیوه آموزش محور- محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در منطقه ازاد بندر انزلی