شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,540
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,847
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 62
کاربران حاضر: 62

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 1393 دانشگاه آزاد


مدیریت بازرگانی بازاریابی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات 6027 707
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران مرکزی 5884 1013
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران شمال 5639 1606
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران جنوب 5631 1614
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان 5591 238
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد بیرجند- تکمیل ظرفیت1 5523 44
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس 5370 823
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد الکترونیکی 5346 1021
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد نیشابور 5295 424
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد کرمانشاه 5249 396
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد فیروزکوه 5219 1251
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد قزوین 5217 1530
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد رشت 5212 802
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد اراک 5053 853
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد بابل 5040 921
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علی آبادکتول 5006 357
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد الکترونیکی تکمیل ظرفیت2 4922 273
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد ملایر 4819 800
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد قم 4253 2274
 مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد خلخال- تکمیل ظرفیت بهمن (3) 4128 106
 
 

مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات 6153 494
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی 5829 1123
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال 5674 1437
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب 5645 1497
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد الکترونیکی 5595 610
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس 5389 142
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد آباده- تکمیل ظرفیت1 5307 50
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه 5277 1108
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد قزوین 5268 1333
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد نیشابور 5176 436
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد رشت 5112 948
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد بابل 4922 1044
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد عجب شیر 4827 303
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد الکترونیکی تکمیل ظرفیت2 4795 369
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد سنندج 4250 828
 
 

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات 5493 1563
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد تهران مرکزی 5451 1762
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان 5408 311
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد الکترونیکی 5332 782
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد مبارکه 5146 424
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد فیروزکوه 5034 1240
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد قزوین 5020 1472
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد کرمانشاه 4954 489
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد رشت 4942 922
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد بوئین زهرا 4880 774
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد اراک 4793 917
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت2 4681 473
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد نراق 4039 797
 
 

مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد علوم و تحقیقات 5835 633
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران جنوب- تکمیل ظرفیت1 5829 76
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران مرکزی 5766 807
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران غرب- تکمیل ظرفیت1 5761 102
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران شمال 5660 998
مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی/واحدیادگارامام خمینی(ره)شهرری-
تکمیل ظرفیت1
5654 91
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد آبادان- تکمیل ظرفیت1 5454 44
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد الکترونیکی 5429 635
 مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی/واحد یادگارامام(ره)شهرری-
تکمیل ظرفیت بهمن(3)
5421 34
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد قشم 5390 191
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد رشت 5353 506
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد نیشابور 5312 329
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد کرمانشاه 5312 337
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد قزوین 5301 1015
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تنکابن تکمیل ظرفیت1 5271 50
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد فیروزکوه 5254 881
 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد فیروزکوه- تکمیل ظرفیت بهمن (3) 5243 38
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد بین المللی جلفا- تکمیل ظرفیت1 5146 77
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد بابل 5126 684
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد ابهر 5044 738
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد ملایر 4921 690
 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تنکابن- تکمیل ظرفیت بهمن (3) 4862 58
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت2 4852 315
 
 

مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد تهران جنوب- تکمیل ظرفیت1 5682 92
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد علوم و تحقیقات 5449 1087
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد تهران مرکزی 5426 1274
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد تهران شمال 5357 1326
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد الکترونیکی 5241 630
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد قشم 5172 261
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد رشت 5072 757
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد فیروزکوه 5029 875
مدیریت بازرگانی-مدیریت بیمه/واحد فیروزکوه-تکمیل ظرفیت بهمن (3) 5025 55
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد قزوین 5000 1193
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد بوئین زهرا 4905 688
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد زنجان 4798 826
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد الکترونیکی- تکمیل ظرفیت2 4719 393
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد ابهر 4659 966
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد ملایر 4494 769
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد نراق 4423 702
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد سنندج 4326 765
 
 

مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد الکترونیکی تکمیل ظرفیت1 5696 57
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات 5452 1260
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد تهران مرکزی 5451 1336
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد رشت 5037 754
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد فیروزکوه 5020 830
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد نیشابور 4978 535
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد قزوین 4931 1152
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد الکترونیکی تکمیل ظرفیت2 4661 488
 
 

مدیریت بازرگانی

عنوان رشته / محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات فارس 5554 274
مدیریت بازرگانی / واحد نجف آباد 5528 273
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی 5391 237
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات ایلام 5360 192
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 5191 455
مدیریت بازرگانی / واحد یزد 5150 508
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد 5119 324
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات قزوین 5088 1052
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه 5028 747
مدیریت بازرگانی / مرکزبین المللی کیش 4793 272
 


توضیحات:

1- آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
2- دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است.
3- آخرین رتبه قبولی ذکر شده، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین 20 انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.
4- آخرین تراز و رتبه قبولی در کدرشته محل های جدید که با عنوان انتخاب رشته مجدد یا تکمیل ظرفیت 1 و همچنین تکمیل ظرفیت2 و تکمیل ظرفیت بهمن (3) پذیرش شده اند در داخل جداول آمده است . جلوی آنها عبارت تکمیل ظرفیت1 و تکمیل ظرفیت2 و تکمیل ظرفیت بهمن (3) ذکر شده است.
5- برخی از واحدهای پذیرنده سال 1393، بخصوص پردیسها و واحدهای علوم تحقیقات شهرستانها در سال 94 پذیرش نخواهند داشت و واحدهای دیگری جایگزین آنها شده است.
6- ترتیب ترازها الزاما به معنای کیفیت دانشگاهها نمی باشد و عواملی نظیر ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و ... می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش داشته باشد.
7- واحدهای دانشگاهی که در تکمیل ظرفیت1و2و3 پذیرش داشته اند، می توانسته اند توسط تمام شرکت کنندگان در آزمون (قبولی­ها و مردودیها) انتخاب شوند. با اینحال مقایسه تراز آنها با تراز واحدهایی که در مرحله اول پذیرش داشته اند باید تا حدودی با احتیاط انجام شود.
8- توجه نمایید در انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، ترتیب انتخابهای شما صرفا باید بر اساس علاقه و ترجیح شما باشد.