شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,501
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,286
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 130
کاربران حاضر: 130

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (کلیه گرایشها) و تکنولوژی سال 1392 دانشگاه آزاد


مدیریت صنعتی - تولید

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی - تولید / واحد علوم و تحقیقات 6138 168 - -
مدیریت صنعتی - تولید / واحد تهران مرکزی 5492 569 - -
مدیریت صنعتی - تولید / واحد کرج 5390 442 - -
مدیریت صنعتی - تولید / واحد تهران جنوب 5385 654 - -
مدیریت صنعتی - تولید / واحد قزوین 5208 449 4484 314
مدیریت صنعتی - تولید / واحد تبریز 5184 167 4037 98
مدیریت صنعتی - تولید / واحد نجف آباد 5104 312 - -
مدیریت صنعتی - تولید / واحد فیروزکوه 5049 536 - -مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات 5603 372
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی 5181 834
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب 5092 964
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد قزوین 4981 502
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد تبریز 4927 241
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه 4896 533
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد 4848 371
مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد مهاباد 4707 177

 

مدیریت صنعتی - مالی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی - مالی / واحد علوم و تحقیقات 5240 604
مدیریت صنعتی - مالی / واحد تهران مرکزی 5107 899
مدیریت صنعتی - مالی / واحد تهران جنوب 5081 902
مدیریت صنعتی - مالی / واحد تبریز 4976 206 مدیریت صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت صنعتی / واحد شیراز 5756 86 - -
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس 5429 187 - -
مدیریت صنعتی / واحد اراک 5075 281 - -
مدیریت صنعتی / واحد یزد 5042 326 - -
مدیریت صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد 4943 337 - -
مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 4940 152 - -
مدیریت صنعتی / واحد بافق 4837 290 - -
مدیریت صنعتی / واحد الکترونیکی - - 4087 232مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات 5098 900 - -
مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد تهران جنوب 5062 889 4958 112مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی / واحد علوم و تحقیقات 5185 810

 

 مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی / واحد علوم و تحقیقات 5096 945مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی

کد و عنوان رشته/محل انتخابی پذیرش اولیه
نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی / واحد علوم و تحقیقات 5089 922

 

توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد. ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.
آخرین رتبه قبولی ذکر شده در سال 1392 به دلیل وجود 20 انتخاب در پذیرش اولیه قابل مقایسه با سالهای قبل که تنها 1 انتخاب وجود داشت نمی باشد. این رتبه، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین 20 انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.