شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,241
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,026
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 201
کاربران حاضر: 201


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (کلیه گرایشها) و تکنولوژی سال 1391 دانشگاه آزاد


مدیریت صنعتی - تولید

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
علوم و تحقیقات 6187 100 5618 198 -
تهران مرکزی 6187 100 5618 198 4925
تهران جنوب 6187 100 5618 198 4695
کرج 5807 34 - - -
تبریز 5806 31 5386 64 -
نجف آباد 5743 34 5275 70 -
فیروزکوه 5312 34 4943 70 -
 

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
 
واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
علوم و تحقیقات 5408 98 4891 -
تهران جنوب 5408 98 5816 -
تهران مرکزی 5408 98 5829 -
تبریز 5297 31 - -
قزوین 4994 31 5629 -
سمنان 4749 31 5543 4034
فیروزکوه - - 5551 -
برخی کدرشته های گرایش تحقیق در عملیات در مرحله تکمیل ظرفیت امکان انتخاب مجدد توسط داوطلبان سایر کدرشته ها و گرایشهای مجموعه مدیریت صنعتی را داشتن و به همین دلیل آخرین تراز قبولی آنها در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به قبل افزایش یافت.
 

مدیریت صنعتی - مالی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
نجف آباد 5635 34 5273 72 -
تبریز 5512 31 5157 67 4069
سمنان 5285 31 5067 69 4366
علوم و تحقیقات، تهران جنوب 5234 96 - - -
تهران مرکزی 5234 96 - - 4517
 


 مدیریت صنعتی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
شیراز 6526 30 6104 68 4975
اراک 5455 29 - - 4249
علوم و تحقیقات فارس - - 5743 39 -
علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد - - 5423 66 -
علوم و تحقیقات ساوه - - 5393 93 -
یزد - - 5279 143 -
علوم و تحقیقات آیت الله آملی - - 5263 98 -
علوم و تحقیقات یزد - - 5224 163 -
علوم و تحقیقات شاهرود - - 5177 114 -
علوم و تحقیقات کرمان - - 5124 149 -
قشم - - 5099 101 -
علوم و تحقیقات کرمانشاه - - 5056 106 -
بافق - - 4994 123 -
مرکز آموزش بین المللی قشم - - 4926 75 -
لبنان - - 4312 47 -
 


مدیریت تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه
 
واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1 آخرین تراز تکمیل2
علوم و تحقیقات 5088 62 4765 92 -
تهران جنوب 5088 62 4765 92 4780
 


مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی
 
واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات 4748 31 - -

 

 مدیریت تکنولوژی-استراتژی های توسعه صنعتی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات 5004 31 - -
 


مدیریت تکنولوژی-انتقال تکنولوژی
 
واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1
علوم و تحقیقات 5030 31 5881
به دلیل انتخاب این گرایش توسط داوطلبان سایر گرایشها در مرحله تکمیل ظرفیت تراز آن افزایش یافته است

مدیریت تکنولوژی

واحد دانشگاهی آخرین تراز پذیرش اولیه آخرین رتبه پذیرش اولیه آخرین تراز تکمیل1 آخرین رتبه تکمیل1
علوم و تحقیقات سیرجان - - 5056 109


توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد.ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.