شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,445
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,230
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 73
کاربران حاضر: 73

مقایسه رتبه و محل قبولی نهایی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399
 

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
5 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت پروژه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
9 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات
15 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
43 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
51 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت پروژه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
86 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت زنجیره تامین
88 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش تولید و عملیات
98 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت زنجیره تامین
113 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت پروژه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
135 دانشگاه شهیدبهشتی - تهران - روزانه -  گرایش تولید و عملیات
437 دانشگاه تربیت مدرس - روزانه - گرایش مدیریت زنجیره تامین - فاقد خوابگاه
483 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات
485 دانشگاه شیراز - روزانه - گرایش تولید و عملیات- توضیحات در انتهای دفترچه
532 دانشگاه شهیدبهشتی - تهران - نوبت دوم -  گرایش تحقیق در عملیات
577 دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش تولید و عملیات
722 دانشگاه خوارزمی - تهران - نوبت دوم - گرایش تولید و عملیات - محل تحصیل تهران
1452 دانشگاه گیلان - رشت - نوبت دوم - گرایش تولید و عملیات
1535 دانشگاه قم - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد - فقط مرد
1624 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه - گرایش تحقیق در عملیات
2640 دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات - گرایش تولید و عملیات
5319 دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران - گرایش تولید و عملیات