شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,859
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,643,166
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 80
کاربران حاضر: 80


مقایسه رتبه و محل قبولی نهایی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

رتبه بدون سهمیه
محل قبولی
7 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی
16 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
20 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
21 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
26 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
48 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
54 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه - گرایش تجارت الکترونیکی - توضیحات در انتهای دفترچه
61 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
91 دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
160 دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش بازاریابی
185 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - نوبت دوم - گرایش تجارت الکترونیکی
247 دانشگاه اصفهان - نوبت دوم - گرایش بازاریابی 
310 دانشگاه خوارزمی - تهران - نوبت دوم - گرایش بازرگانی بین المللی - محل تحصیل تهران
312 دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی - فقط زن
314 دانشگاه خوارزمی - تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل تهران
347 دانشگاه شهید باهنر - کرمان - روزانه - گرایش بازاریابی
356 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودیهای امسال در تهران) - گرایش بازاریابی
364 دانشگاه قم - روزانه - گرایش تجارت الکترونیکی - فقط مرد
453 دانشگاه قم - روزانه - گرایش بازاریابی - فقط زن
491 دانشگاه قم - روزانه - گرایش تجارت الکترونیکی - فقط زن
511 دانشگاه شهید چمران - اهواز - روزانه - گرایش بازاریابی
567 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه - گرایش بازاریابی
615 دانشگاه مازندران - بابلسر - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی
627 دانشگاه شهید چمران - اهواز - روزانه - گرایش بازاریابی
688 دانشگاه قم - روزانه - گرایش بازاریابی - فقط زن
716 دانشگاه کردستان - سنندج - روزانه - گرایش بازاریابی
726 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس - روزانه - گرایش بازاریابی
739 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
824 دانشگاه شهید باهنر - کرمان - روزانه - گرایش بازاریابی
826 دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
851 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودیهای امسال در تهران) - گرایش مدیریت استراتژیک
851 دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات - گرایش مدیریت استراتژیک
922 دانشگاه شهید چمران - اهواز - روزانه - گرایش کارآفرینی
1058 دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) -قم - روزانه - گرایش بازرگانی داخلی - فقط زن
1125 دانشگاه لرستان - خرم آباد - روزانه - گرایش بازاریابی
1173 دانشگاه تهران - مجازی - گرایش بازرگانی بین المللی - آموزش محور - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
1565 دانشگاه ملایر - روزانه - گرایش بازاریابی
1665 دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - نوبت دوم - گرایش بازاریابی
1848 دانشگاه تربیت مدرس - مجازی - گرایش کارآفرینی - آموزش محور
2227 دانشگاه ملایر - روزانه - گرایش بازاریابی
2317 دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران - گرایش بازاریابی
2462 دانشگاه قم - روزانه - گرایش کارآفرینی - فقط زن
3053 دانشگاه ایلام - روزانه - گرایش کارآفرینی
3200 دانشگاه آزاد - واحد تهران مرکزی - گرایش بازرگانی بین المللی
4018 دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) -قم - نوبت دوم - گرایش بازرگانی داخلی - فقط زن
4846 موسسه غیرانتفاعی زند شیراز - گرایش بازاریابی
6771 دانشگاه غیرانتفاعی عدالت - گرایش بازاریابی - فقط مرد
15635 دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد - گرایش مدیریت استراتژیک - فقط مرد