شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 18 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 31,656
بازدید دیروز: 37,190
بازدید کل: 118,788,276
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 71
کاربران حاضر: 71


مقایسه رتبه و محل قبولی نهایی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398


رتبه در سهمیه آزاد رتبه بدون سهمیه قبولی سراسری
4 4 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
5 5 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
9 10 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
16 17 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
18 19 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
25 27 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش بازاریابی
33 35 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین الملل
37 39 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
41 43 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
45 51 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی
46 52 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
47 53 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
54 61 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه - گرایش بازرگانی بین الملل
59 69 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - روزانه - گرایش بازاریابی
66 80 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین الملل
76 92 دانشگاه تربیت مدرس - روزانه - گرایش کارآفرینی
88 104 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه - گرایش تجارت الکترونیکی
147 170 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت استراتژیک
158 185 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت استراتژیک
- 207 دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش بازاریابی
184 213 دانشگاه خوارزمی - تهران - روزانه - گرایش بازاریابی - محل تحصیل تهران
217 248 دانشگاه اصفهان - نوبت دوم - گرایش بازاریابی
233 268 دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) - تهران -روزانه - گرایش بازاریابی - فقط زن
248 289 دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش بازرگانی بین الملل
260 303 دانشگاه خوارزمی - تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - محل تحصیل تهران
262 307 دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه - گرایش بازاریابی
308 360 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - گرایش بازاریابی
316 371 دانشگاه گیلان - رشت - روزانه - گرایش بازاریابی
325 381 دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) - تهران -نوبت دوم - گرایش بازاریابی - فقط زن
336 395 دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه - گرایش بازاریابی
362 421 دانشگاه ایلام - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک
495 572 دانشگاه کردستان - سنندج - روزانه - گرایش بازاریابی
584 664 دانشگاه خوارزمی - تهران - پردیس خودگردان - گرایش بازاریابی - محصل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
584 664 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - گرایش بازاریابی
830 942 دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش بازاریابی
1246 1415 دانشگاه قم - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک - فقط زن
2586 2912 دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) - قم - روزانه - گرایش کارآفرینی - فقط زن
3794 4256 دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) - قم - نوبت دوم - گرایش بازرگانی داخلی - فقط زن
4121 4622 دانشگاه تهران - محل تحصیل پردیس فارابی قم - مجازی - گرایش بازرگانی بین الملل - آموزش محور
4796 5385 موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) - گرایش بازاریابی - فقط زن
4796 5385 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات - گرایش بازرگانی داخلی