شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 26,039
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,643,346
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 63
کاربران حاضر: 63


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

 

محل قبولی رتبه بازرگانی
دانشگاه تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 3
دانشگاه تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 4
دانشگاه تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 5
دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش بازاریابی 19
دانشگاه علامه طباطبایی تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 31
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 34
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 36
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 37
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 38
دانشگاه شهید بهشتی تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 60
دانشگاه ایلام - روزانه - گرایش بازاریابی 78
دانشگاه گیلان - رشت - روزانه - گرایش بازاریابی 90
دانشگاه علامه طباطبایی تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 101
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 170
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - گرایش بازاریابی 196
دانشگاه علامه طباطبایی تهران - نوبت دوم - گرایش بازرگانی بین المللی 205
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 217
دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش بازاریابی 218
دانشگاه گیلان - رشت - روزانه - گرایش بازاریابی 235
دانشگاه تبریز - روزانه - گرایش بازاریابی 243
دانشگاه تهران - پردیس فارابی قم - روزانه - گرایش بازاریابی 261
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 275
دانشگاه اصفهان - نوبت دوم - گرایش بازاریابی 312
دانشگاه خوارزمی تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 313
دانشگاه الزهرا (س) - روزانه - گرایش بازاریابی 316
دانشگاه کردستان - سنندج- روزانه - گرایش بازاریابی 394
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 457
دانشگاه گیلان - رشت - روزانه - گرایش بازاریابی 532
دانشگاه تبریز - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 536
دانشگاه شاهد - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 692
دانشگاه تهران - پردیس خودگردان البرز کرج (ورودی های امسال در تهران) - گرایش بازاریابی 722
دانشگاه قم - فقط زن - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 738
دانشگاه گیلان - رشت - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 766
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی  اصفهان - گرایش بازاریابی 836
دانشگاه قم - فقط مرد - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 909
دانشگاه شهید چمران اهواز - روزانه - گرایش تجارت الکترونیکی 971
دانشگاه تبریز - نوبت دوم - گرایش تجارت الکترونیکی 1036
دانشگاه تبریز - نوبت دوم - گرایش تجارت الکترونیکی 1036
دانشگاه سمنان - روزانه - گرایش بازاریابی 1088
دانشگاه تبریز - نوبت دوم - گرایش تجارت الکترونیکی 1149
دانشگاه یزد - نوبت دوم - گرایش بازاریابی 1205
دانشگاه ارومیه - نوبت دوم - گرایش بازرگانی بین المللی 1238
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل - روزانه - گرایش بازاریابی 1253
دانشگاه قم - فقط زن - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک 1257
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) - قم - فقط زن - روزانه - گرایش بازرگانی بین المللی 1319
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان - روزانه - گرایش بازاریابی 2013
دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور - گرایش بازاریابی 2073
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل - گرایش تجارت الکترونیکی 2921
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی اصفهان - گرایش بازرگانی بین المللی 19385


رتبه های درج شده الزاما آخرین رتبه قبولی نمی باشد
رتبه های درج شده رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد