شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,551
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,858
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 66
کاربران حاضر: 66


مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسي ارشد سال 1390رتبه کل رتبه پيام نور تراز محل قبولي
6 - 8631 دانشگاه تهران – روزانه – بازاريابي
7 - - دانشگاه تهران – روزانه – بازاريابي
11 - - دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه - بازاريابي
12 - 8246 دانشگاه تهران – روزانه – بازاريابي بين الملل (ترم بهمن)
14 3 8148 دانشگاه تهران – روزانه – بازاريابي بين الملل (ترم بهمن)
20 - 7949 دانشگاه تهران – روزانه – بازاريابي بين الملل (ترم بهمن)
21 - 7944 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه - بازاريابي
31 10 7813 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه - بازاريابي
37 - - دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه - بازاريابي
38 - 7697 دانشگاه تربيت مدرس – روزانه – بازاريابي بين الملل
55 16 7521 دانشگاه تربيت مدرس – روزانه – بازاريابي بين الملل
58 19 7488 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه – بازرگاني بين المللي
69 - 7408 دانشگاه تهران – شبانه – بازاريابي
92 31 7293 دانشگاه تهران – روزانه – مديريت منابع انساني
94 33 7289 دانشگاه علامه – روزانه – بازرگاني بين الملل
97 - - دانشگاه تهران – شبانه – بازاريابي بين الملل – ترم بهمن
101 - 7263 دانشگاه اصفهان – روزانه – مديريت مالي
107 - 7248 دانشگاه علامه – روزانه – بازاريابي
115 - 7200 دانشگاه علامه – روزانه – بازاريابي
149 54 7067 دانشگاه اصفهان – روزانه – بازاريابي
192 - - دانشگاه تبريز – روزانه- بازرگاني بين المللي
200 78 6876 دانشگاه اصفهان – روزانه – تحول
226 - 6796 دانشگاه شاهد – روزانه – بازاريابي بين المللي
228 - - دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
242 - 6750 دانشگاه شاهد – روزانه – مالي
263 - - دانشگاه اصفهان – روزانه – تحول
271 106 6684 دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه
289 - - دانشگاه فردوسي مشهد – روزانه - تحول
302 - 6620 دانشگاه شهيد چمران اهواز – روزانه – بازاريابي
319 129 6583 دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – مديريت مالي
350 - - دانشگاه شهيد باهنر کرمان - روزانه
356 148 6514 دانشگاه فردوسي مشهد – شبانه – بازاريابي بين الملل
375 156 6473 دانشگاه الزهرا – شبانه – مالي (فقط زن)
381 - 6459 دانشگاه سمنان – روزانه – بازاريابي
387 - 6443 دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – بازاريابي
396 - 6430 دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – مديريت مالي
422 - 6367 دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – بازاريابي
442 - 6320 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – بازاريابي
452 - - دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – تحول
446 - 6319 دانشگاه شهيد باهنر کرمان - روزانه
471 - 6275 دانشگاه خليج فارس بوشهر – روزانه
482 200 6251 دانشگاه يزد – شبانه – بازاريابي
490 205 6238 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بازرگاني بين الملل
491 - 6234 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – تحول
515 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بازرگاني بين الملل
633 - - دانشگاه سمنان – شبانه – مديريت مالي
640 272 6034 دانشگاه زاهدان – شبانه – تحول
645 - - دانشگاه تربيت مدرس – نيمه حضوري – بازاريابي بين الملل
687 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بيمه
692 - 5978 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بيمه
744 - 5909 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بيمه
748 - - دانشگاه پيام نور – مديريت مالي
785 359 5866 دانشگاه پيام نور تهران– آموزش محور – بازرگاني بين الملل
1126 551 5547 دانشگاه پيام نور تهران (ري) –بازاريابي
1358 684 5351 غيرانتفاعي الغدير تبريز – مديريت مالي
1495 764 5248 دانشگاه پيام نور تهران (کرج)– آموزش محور – بازرگاني بين الملل
1575 808 5198 دانشگاه پيام نور تهران (کرج)– آموزش محور – بازرگاني بين الملل
1616 837 5167 دانشگاه پيام نور گرمسار – بازاريابي
1962 1041 4977 غيرانتفاعي کار (واحد خرمدره)
2195 - 4857 دانشگاه زاهدان (واحد بين الملل چابهار) – بازاريابي بين المللي
2480 - - دانشگاه تهران – مجازي آموزش محور
2922 1611 4545 دانشگاه تهران – مجازي آموزش محور – بيمه
3000 - - دانشگاه تهران – مجازي آموزش محور – مديريت منابع انساني
3462 1930 4359 دانشگاه تهران – مجازي آموزش محور – مديريت منابع انساني
3643 2050 4302 دانشگاه زاهدان (واحد بين الملل چابهار) – مالي
3805 2143 4253 دانشگاه تهران – مجازي آموزش محور – مديريت منابع انساني
 

رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد
ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است