شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,755
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,667,540
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 221
کاربران حاضر: 221


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت رسانه در کنکور کارشناسی ارشد


سال 1400

محل قبولی رتبه بدون سهمیه
دانشگاه تهران - روزانه 2
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه 7
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – روزانه – فقط مرد 35

 

سال 1399

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
12 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانه
14 دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - روزانهسال 1398

رتبه بدون سهمیه رتبه در سهمیه آزاد محل قبولی
2 2 روزانه - دانشگاه تهران
3 3 روزانه - دانشگاه تهران


سال 1397

رتبه محل قبولی
5 روزانه - دانشگاه تهران


سال 1394

رتبه محل قبولی
1 روزانه - دانشگاه تهران
40 مدیریت رسانه - دانشگاه تهران
(محل تحصیل پردیس فارابی قم) - مجازی آموزش محور


سال 1393

رتبه محل قبولی
2 دانشگاه تهران - روزانه
3 دانشگاه تهران - روزانه
9 دانشگاه تهران - روزانه
10 دانشگاه تهران - روزانه
 

  سال 1392

توضیحات رتبه
روزانه- دانشگاه تهران 14
روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی -فقط مرد 19
روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی -فقط زن 20
نوبت دوم- دانشگاه تهران 33
مجازی-دانشگاه تهران - شیوه آموزش محور-شرایط در انتهای دفترچه 68
مجازی-دانشگاه تهران - شیوه آموزش محور-شرایط در انتهای دفترچه 255
 


سال 1391

رتبه کل محل قبولی
5 دانشگاه تهران روزانه
 

سال 1390

رتبه کل رتبه پیام نور تراز محل قبولی
1 - 9857 دانشگاه تهران - روزانه
 

رتبه های درج شده در جداول فوق آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
رتبه های درج شده رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد________________________________________________________________________


رتبه های قبولی و مردودی کدرشته های مختلف کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه


جدول زیر نشان دهنده وضعیت رتبه های مختلف در برخی کدرشته های رشته مدیریت رسانه می باشد. در این جدول یک ستون مربوط به نمونه رتبه ای است که در این کدرشته امکان قبولی داشته است و ستون دیگر رتبه ای را نشان می دهد که این کدرشته را انتخاب نموده ولی در آن به دلیل نیاوردن نمره لازم، قبول نشده است. بدیهی است رتبه هایی که نمره قبولی یک کدرشته را آورده اند امکان قبولی در آن کدرشته را داشته اند، اما ممکن است در اولویتهای دیگر خود قبول نهایی شده باشند. همچنین رتبه های بهتر از رتبه ای که به عنوان نمونه قبولی ذکر شده مسلما در صورت انتخاب آن کدرشته قبول می شده اند و رتبه های بدتر از رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است نیز شانسی برای پذیرش در آن کدرشته نداشته اند. برای تعمیم نتایج جدول زیر به سالهای آینده، تغییرات ظرفیتی کلی رشته و هر کدرشته باید درنظر گرفته شود

سال 1398

نمونه رتبه دارای امکان قبولی نمونه رتبه قبول نشده دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته /گرایش
3 - روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه
3 78 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت رسانه
3 - نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه
- 78 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت رسانه
 


سال 1394

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی توضیحات رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)   - 40
روزانه دانشگاه تهران   1 40
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)   - 40
نوبت دوم دانشگاه تهران   - 40
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) آموزش محور 40 -
 سال 1392

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه تهران - 14 15
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط زن 14، 16، 20 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط مرد 19 33، 68، 255
نوبت دوم دانشگاه تهران - 16،19،20،33 68،255
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط زن 16،20 -
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط مرد 33 68، 255
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران - 16،20 -
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران شیوه آموزش محور 16 -
مجازی دانشگاه تهران شیوه آموزش محور-شرایط در انتهای دفترچه 16،68،255 -
پردیس خودگردان دانشگاه تهران محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج 68،255 -
 


سال 1391

دوره تحصیلی نام دانشگاه رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه تهران 5 39
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط زن - 266
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - فقط مرد 5 39
شبانه دانشگاه تهران 5 39
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط مرد –شیوه آموزش محور 39 119
پیام نور دانشگاه پیام نور –مرکز تهران - 119
پیام نور دانشگاه پیام نور –مرکز تهران- شیوه آموزش محور - 119


__________________________________________________________

رتبه های دعوت شده به مصاحبه در کدرشته های دارای شرایط خاص


سال 1394

رتبه های دعوت شده به مصاحبه   دانشگاه دوره
40، 51 فقط مرد دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روزانه
40 فقط مرد دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوبت دوم
 


سال 1392

دوره دانشگاه رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشکده صدا وسیما - فقط مرد- نیمسال اول 68 - 33
روزانه دانشکده صدا وسیما - فقط مرد- نیمسال دوم 68 - 33


سال 1391 
 
دوره دانشگاه رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشکده صدا وسیما - فقط مرد 5- 39 - 68