شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,447
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,232
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 182
کاربران حاضر: 182

مقایسه رتبه و محل قبولی نهایی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1400
 

محل قبولی رتبه بدون سهمیه
دانشگاه شهید بهشتی – تهران - روزانه – گرایش بازرگانی بین المللی 1
دانشگاه تهران – روزانه – گرایش بازاریابی 2
دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 13
دانشگاه شهید بهشتی – تهران - روزانه – گرایش بازاریابی 15
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه – گرایش بازاریابی 27
دانشگاه تهران – نوبت دوم – گرایش مدیریت استراتژیک 28
دانشگاه شهید بهشتی – تهران - روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 44
دانشگاه شهید بهشتی – تهران – نوبت دوم – گرایش بازرگانی بین المللی 54
دانشگاه شهید بهشتی – تهران - روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 56
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 58
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 61
دانشگاه تربیت مدرس – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 62
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه – گرایش تجارت الکترونیکی 81
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه – گرایش تجارت الکترونیکی 86
دانشگاه اصفهان – روزانه – گرایش بازاریابی 130
دانشگاه ارومیه – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک 706
دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات – گرایش بازرگانی بین المللی 706
دانشگاه قم – روزانه – گرایش کارآفرینی – فقط مرد 918
دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – گرایش مدیریت استراتژیک 1183
دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) – قم – روزانه – گرایش تجارت الکترونیکی 1764
دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات – گرایش بازاریابی 2177