شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,849
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,189,420
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 119
کاربران حاضر: 120


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر بهمن ماه 1397 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار MBA
 

زبان تخصصی (3واحد) نظریه های سازمان و مدیریت (3واحد) مدیریت استراتژیک (3واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
6.67 13.75 12.8 14.34 دانشگاه پیام نوراستان مرکزی- مرکز ساوه/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 25 1396
10 11.76 8 11.18 دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز تهران غرب / گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ آموزشی-پژوهشی  *7 1273

* دانش پذیر در سهمیه دیگری به جز سهمیه ثبت نامی (آزاد)  قبول شده است و رتبه درج شده رتبه در سهمیه می باشد


توضیحات
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل مقطع کارشناسی پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی نا پیوسته ، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ  و با موفقیت(کسب حداقل نمره 12) بگذراند
 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت کسب و کار MBA

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز دماوند/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ آموزشی-پژوهشی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز تهران غرب / گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان البرز - مرکز کرج/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان همدان- مرکز همدان/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ آموزشی-پژوهشی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- واحد قائم شهر/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ آموزشی-پژوهشی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان تهران - مرکز ورامین/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان سمنان- مرکز گرمسار/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- مرکز بابل/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان- مرکز بین المللی قشم/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان یزد- مرکز مهریز/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ آموزشی-پژوهشی 1273 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- مرکز ساری/ گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات/ الکترونیکی - 1273
دانشگاه پیام نوراستان تهران- مرکز تهران غرب/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی - 1396
دانشگاه پیام نوراستان مرکزی- مرکز ساوه/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان یزد- مرکز مهریز/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان تهران- مرکز ورامین/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان سمنان- مرکز گرمسار/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان تهران- مرکز دماوند/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان البرز- مرکز کرج/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان همدان- مرکز همدان/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- مرکز ساری/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- مرکز بابل/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان مازندران- واحد قائم شهر/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان- مرکز بین المللی قشم/ گرایش مالی/ آموزشی-پژوهشی 1396 -
 
 جدول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.