شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,890
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,621,197
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 76
کاربران حاضر: 76


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی


پذیرش بهمن 1391 و مهر 1392

تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) رفتارسازمانی پیشرفته (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) زبان تخصصی (2واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
14 13 12 14.67 16.27 بازرگانی بین الملل/ تهران – بهمن91 16 1668
11 16 16 10.67 15.15 بازاریابی- تهران / آموزش محور- بهمن91 19 1638
7 12 13 12.67 14.14 بازاریابی – ری – بهمن91 104 1394
10 12 11 12 17.85 مدیریت مالی/ تهران – مهر92 19 1368
11 9 6 7.33 14.01 بازاریابی/ کرج / آموزش محور – بهمن91 139 1318
6 12 9 8 13.02 بازاریابیگرمسار – آموزش محور – بهمن91 258 1131
6 7 8 7.33 16.42 بازاریابی/ بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 245 1034
10 4 4 12 14.34 بازاریابی/ بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 247 1033
 

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراند


نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی سال 91

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
کرج -بهمن 91 1638، 1394 1318، 1131، 1034، 1033
کرج -مهر92 1394، 1318 1131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
کرج – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
تهران -بهمن 91 1638 1394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران -مهر92 1394 1318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1638 1394، 1318، 1131، 1034، 1033
تهران – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری -بهمن 91 1638، 1394 1318، 1131، 1034، 1033
ری -مهر92 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
ری – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318 1131، 1034، 1033
گرمسار -بهمن 91 1394، 1318 1131، 1034، 1033
گرمسار -مهر92 1394، 1318، 1131 1034، 1033
گرمسار – آموزش محور – بهمن 91 1638، 1394، 1318، 1131 1034، 1033
گرمسار – آموزش محور – مهر92 1638، 1394، 1318، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم -بهمن 91 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم -مهر92 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1394، 1131 1034، 1033
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1394، 1131، 1033، 1034  
 
 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش بازرگانی بین الملل سال 91

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
کرج -بهمن 91 1668
کرج -مهر92 1668
کرج – آموزش محور – بهمن 91 1668
کرج – آموزش محور – مهر92 1668
مرکز بین الملل عسلویه -بهمن 91 1668
مرکز بین الملل عسلویه -مهر92 1668
مرکز بین الملل عسلویه– آموزش محور – بهمن 91 1668
مرکز بین الملل عسلویه– آموزش محور – مهر92 1668
تهران -بهمن 91 1668
تهران -مهر92 1668
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1668
تهران – آموزش محور – مهر92 1668
ری -بهمن 91 1668
ری -مهر92 1668
ری – آموزش محور – بهمن 91 1668
ری – آموزش محور – مهر92 1668
 
 

نمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته مدیریت بازرگانی – گرایش مدیریت مالی سال 91

رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند
تهران -بهمن 91 1368
تهران -مهر92 1368
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1368
تهران – آموزش محور – مهر92 1368
 
 
جداول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.