شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,198
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,769
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 102
کاربران حاضر: 103


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته MBA
پذیرش بهمن 91 و مهر 92


تئوریهای مدیریت  (3واحد) مدیریت استراتژیک (3واحد) زبان تخصصی (3واحد) معدل محل قبولی رتبه در محل قبولی تراز
14.67 14 17.33 14.54 تهران/ مهر92 14 1763
17.33 15.33 12.67 15.38 تهران / بهمن91 15 1758
16 16.67 10.67 13.24 دماوند / بهمن91 36 1652
12 13.33 14.67 16.13 دماوند / بهمن 91 56 1603
8.67 13.33 15.33 12.49 دماوند / آموزش محور – مهر92 132 1445
11.33 10.67 12 14.21 همدان / بهمن 91 167 1373
 

توضیحات:
نمرات از 20 می باشد
نمره کل تراز نهایی بر اساس 80 درصد نمره کل حاصل از میانگین وزنی نمرات دروس امتحانی و 20 درصد معدل پس از تراز حاصل شده است
معدل نهایی اعمال شده برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است
بر اساس ضوابط لازم است دانشجو درس یا دروسی که دارای نمره کمتر از 12 است در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیش نیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12) بگذراندنمونه ترازهای قبولی و مردودی در کدرشته های مختلف رشته MBA

                                                                                                                                                                         
رشته - محل نمونه ترازهایی که قبول شده اند نمونه ترازهایی که قبول نشده اند
تهران -بهمن 91 1758، 1763 1652، 1603
تهران -مهر92 1603، 1652، 1758، 1763 1445، 1373
تهران – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763  
تهران – آموزش محور – مهر92 1603، 1652، 1758، 1763 1445
دماوند – بهمن91 1603، 1652، 1758، 1763  
دماوند- مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763 1373
دماوند – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763  
دماوند – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763  
بین الملل قشم – بهمن91 1603، 1652، 1763  
بین الملل قشم - مهر92 1445، 1603، 1652، 1763  
بین الملل قشم – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1763  
بین الملل قشم – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1763  
همدان – بهمن91 1603، 1652، 1758، 1763  
همدان - مهر92 1373، 1445، 1603، 1652، 1758، 1763  
همدان – آموزش محور – بهمن 91 1603، 1652، 1758، 1763  
همدان – آموزش محور – مهر92 1445، 1603، 1652، 1758، 1763  
 

 جدول فوق نشان دهنده نتیجه داوطلبان در انتخابهای 20گانه می باشد. بدیهی است یک داوطلب ممکن است بنابه تراز خود امکان قبولی در چندین انتخاب را داشته باشد که بر اساس اولویت بندی که انجام داده تنها در یک کدرشته محل قبول نهایی اعلام شده و مشغول به تحصیل می شود.