شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,381
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,644,688
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 80
کاربران حاضر: 81


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دوره های فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی


پذیرش مهر 1390 - آزمون اول سال 90

زبان تخصصی (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) معدل گرایش و محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
16.67 15 15 10 14.07 بازاریابی تهران 16.08 14 38
9.33 18 12 6 16.23 بازاریابی قشم 15.05 1سهمیه 46سهمیه
12 15 8 9 16.17 بازاریابی کرج 13.54 86 91
12.67 10 8 7 17.40 بازاریابی گرمسار 12.30 84 87
10 11 6 10 14.79 بازاریابی قشم 11.62 34 43


پذیرش بهمن 1390 - آزمون دوم سال 90

زبان تخصصی (2واحد) مدیریت استراتژیک پیشرفته (2واحد) مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد) تئوریهای مدیریت پیشرفته (2واحد) معدل گرایش و محل قبولی تراز رتبه آخرین قبولی سهمیه
9.33 14 9 14 15.77 بازاریابی – بین الملل قشم 13.65 66 91
14 11 10 10 14.14 بازاریابی - بین الملل قشم 13.02 96 108
9.33 9 14 11 16.67 بازاریابی - بین الملل قشم 13.15 88 91
7.33 14 8 13 14.56 بازرگانی بین الملل -ری 15.10 42 82
13.33 12 14 10 13.07 بازرگانی بین الملل -ری 14.10 78 82
8 13 14 15 14.28 بازرگانی بین الملل -عسلویه 15.79 10 91
10 10 12 11 15.52 بازرگانی بین الملل -عسلویه 13.11 63 91
6 10 13 10 16.60 بازرگانی بین الملل -عسلویه 12.40 87 121
 

نمرات درج شده از 20 نمره می باشد.