شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,697
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,268
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 70
کاربران حاضر: 71


نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته MBA
 

کنکور ارشد سال 1394

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
348 محل تحصیل تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه
1655 محل تحصیل تهران –ویژه شاغلین نیروهای مسلح دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه
772، 637، 363 محل تحصیل تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم
4434 آموزش محور- محل تحصیل تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر مجازی دولتی
 
 

MBA- کنکور ارشد سال 1393

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
52، 165 فقط مرد- تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه
165 فقط مرد- تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم
 
 

MBA- کنکور ارشد سال 1392

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
1121 گرایش استراتژی –محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه دانشگاه تبریز پردیس خودگردان
651، 673، 1121، 1575 شیوه آموزش محور مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران مجازی
 
 

MBA- کنکور ارشد سال 1391

دوره دانشگاه توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز-تهران شیوه آموزش محور 366- 468 - 1009
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر محل تحصیل تهران 366- 424
 
 
توضیح1: رتبه های ذکر شده نمونه ای از افراد دعوت شده به مصاحبه هستند و الزاما به معنای اولین یا آخرین یا تمام دعوت شده ها نمی باشند.
توضیح2: ممکن است برخی دانشگاهها در یک سال دارای مصاحبه بوده و در سالهای دیگر بدون مصاحبه اقدام به پذیرش نموده باشند.