شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,288
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,073
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 136
کاربران حاضر: 136


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی


مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان آمار تئوریها ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1
41.7 8.4 58.4 35 38.4 28.4 0 21.7 7417 * *  
53.4 5 30 25 20 46.7 0 0 7037 * * *
0 15 46.7 31.7 33.4 23.4 18.4 31.7 6776 2 مدیریت صنعتی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه  
15 20 26.7 36.7 48.4 33.4 5 10 6775 4 مدیریت صنعتی / واحد یزد  
33.4 5 38.4 5 48.4 25 3.3- 11.7 6635 37 صنعتی - تولید / علوم و تحقیقات  
0 5 66.7 23.4 40 8.4 0 5 6248 67 صنعتی - تحقیق در عملیات / علوم و تحقیقات  
28.4 5 31.7 25 23.4 13.4 0 0 6168 58 تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد تهران جنوب  
0 10 30 25 70 0 0 20 6112 * *  
16.7 5 48.4 0 0 0 0 0 5518 312 صنعتی - تولید / علوم و تحقیقات صنعتی / واحد تهران شمال
6.7 20 28.4 3.4 0 0 0 1.6- 5188 * *  
1.7 30 6.7 11.7 10 3.4 0 8.4 5169 * *  
10- 13.4 30 10 0 0 0 0 4913 * *  
5- 18.4 3.4 1.6- 3.4 0 0 11.7 4695 1368 تکنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / علوم و تحقیقات  
0 8.4 0 0 5 0 0 5 4652 273 صنعتی / پردیس علوم و تحقیقات شاهرود صنعتی - تولید / واحد الکترونیکی
نمره کل کلیه گرایشهای مدیریت صنعتی (تولید، تحقیق در عملیات، مالی) و تکنولوژی (سیاستهای تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، نوآوری تکنولوژی) یکسان است.


* با توجه به اینکه نمره کل رشته فناوری اطلاعات و صنعتی و تکنولوژی یکسان است کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش فناوری اطلاعات نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در این قسمت آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های رشته فناوری اطلاعات پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای صنعتی و تکنولوژی انتخاب رشته نمایند.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1393 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید