شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,241
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,667,026
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 86


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
 

زبان آمار تئوری های مدیریت ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد كلان تحقیق در عملیات  تولید نمره کل صنعتی تکنولوژی رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه منحل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
80 1.6- 31.7 48.4 73.4 33.4 45 20 8270 - * -
27 15 16.7 46.7 75 5 41.7 26.7 6913 18 تكنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات -
12 0 15 35 65 23.4 43.4 23.4 6626 52 صنعتی - تولید / واحد علوم و تحقیقات -
32 0 23.4 50 50 11.7 20 23.4 6540 - * -
27 20- 33.4 46.7 38.4 0 26.7 18.4 6262 113 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات -
6.7 6.7 18.4 60 63.4 10 16.7 28.4 6247 133 صنعتی - تولید / واحد علوم و تحقیقات -
23 3.4 18.4 21.7 60 18.4 20 6.6- 6156 - * -
22 3.4 18.4 73.4 53.4 1.6- 6.7 26.7 6154 109 صنعتی - مالی / واحد علوم و تحقیقات -
8.4 1.7 6.7 41.7 35 23.4 28.4 23.4 6021 - * -
8.4 5 11.7 30 28.4 28.4 21.7 25 5961 142 صنعتی - مالی / واحد علوم و تحقیقات -
22 0 33.4 26.7 18.4 6.7 16.7 15 5936 175 تكنولوژی-نوآوری تكنولوژی / واحد علوم و تحقیقات -
32 18.3- 26.7 10- 30 0 30 23.4 5883 213 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم -
37 15 15 30 33.4 0 10 3.3- 5852 - * -
28 0 18.4 25 25 15 5 23.4 5848 13 صنعتی / واحد علوم و تحقیقات كرمانشاه -
47 10 20 45 3.4 1.6- 5 0 5821 - * -
57 0 18.4 38.4 5 5- 5 0 5812 - * -
28 10 16.7 18.4 21.7 3.4 3.4 48.4 5795 211 صنعتی - مالی / واحد تهران مركزی -
20 0 0 0 38.4 38.4 15 0 5700 238 صنعتی - مالی / واحد علوم و تحقیقات -
40 0 16.7 35 11.7 0 6.7 0 5643 - * -
20 0 13.4 15 53.4 8.4 0 20 5628 60 صنعتی / واحد علوم و تحقیقات آيت ا... آملی -
18 0 25 0 5 10 25 13.4 5621 174 صنعتی - تولید / واحد قزوين -
23 0 18.4 10 30 5 16.7 8.3- 5557 132 صنعتی / واحد علوم و تحقیقات فارس -
12 3.4 1.7 61.7 45 10 5 0 5554 - * -
5 0 10 40 13.4 28.4 5 0 5377 167 صنعتی - تولید / واحد نجف آباد -
37 16.7 5 35 5- 5- 10 5- 5340 601 تكنولوژی-نوآوری تكنولوژی / واحد علوم و تحقیقات -
33 0 18.4 5 10 0 5 0 5322 94 صنعتی - مالی / واحد تبریز -
22 0 25 30 1.6- 0 5 0 5301 629 تكنولوژی - سياستهای تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات -
18 0 10 11.7 18.4 10 5 0 5202 752 تكنولوژی-انتقال تكنولوژی / واحد علوم و تحقیقات -
5 0 16.7 48.4 16.7 0 5 0 5184 768 تكنولوژی - سیاستهای تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم -
20 0 13.4 15 8.4 1.6- 5 1.7 5072 408 تحقیق در عملیات / واحد قزوین تكنولوژي - سياستهاي تحقيق و توسعه / واحد تهران جنوب
8.4 1.7 18.4 16.7 15 10- 5 20 5040 439 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد قزوین توليد / واحد قزوين
10 30 3.3- 10- 23.4 5- 16.7 10 5013 420 تحقیق در عملیات / واحد فیروزكوه -
33 13.4 6.6- 6.7 20- 20 5 11.6- 4987 289 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد نجف آباد -
18 0 8.4 20 5 0 3.4 1.6- 4951 481 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد فیروزكوه -
5 3.3- 10 18.4 6.7 10 5 5 4938 230 صنعتی / واحد بافق -
27 0 5 6.6- 0 0 5 13.4 4930 - مردود -
5 0 21.7 0 10 5- 5 6.7 4854 135 صنعتی - تحقیق در عملیات / واحد مهاباد توليد / واحد تبريز
15 1.7 1.7 1.7 0 0 5 0 4676 - * -
27 20 5- 20 10 30- 6.7 13.3- 4643 - مردود توليد / واحد تبريز
5 0 3.3- 5 5 8.4 5 5- 4572 - مردود -

نمره کل کلیه گرایشهای مدیریت صنعتی (تولید، تحقیق در عملیات، مالی) و تکنولوژی (سیاستهای تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی، استراتژی های توسعه صنعتی، نوآوری تکنولوژی) یکسان است.

* با توجه به اینکه نمره کل رشته فناوری اطلاعات و صنعتی و تکنولوژی یکسان است کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش فناوری اطلاعات نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در این قسمت آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های رشته فناوری اطلاعات پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای صنعتی و تکنولوژی انتخاب رشته نمایند.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1392 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید