شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 16 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 35,713
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,331,462
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 158
کاربران حاضر: 160

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی
 

زبان امار و سنجش مبانی تربیت بدنی فیزیولوژی رشد تکامل حرکتی مدیریت و برنامه ریزی آناتومی روانشناسی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
6.7 6.7 5 1.6- 0 73.4 1.6- 5 مشهد 206 5267 مردود تفت -
20 23.4 16.7 0 5 35 0 5 اصفهان(خوراسگان) 119 5260 مردود علوم و تحقیقات همدان -

درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.