شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 242
بازدید دیروز: 37,566
بازدید کل: 137,333,557
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 196
کاربران حاضر: 197


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی
 

زبان فیزیولوژی ورزشی حرکت شناسی بیومکانیک ورزشی رشد و یادگیری حرکتی سنجش و اندازه گیری مدیریت و برنامه ریزی اصول تربیت بدنی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
46.7 22.2 26.7 26.7 33.3 84.4 2.2 57.8 خوراسگان 4 6576 قبول -
11.1 0 0 51.1 31.1 84.4 28.9 31.1 تهران مرکزی 44 5929 مردود قبول
4.4- 24.4- 13.3 2.2 17.8- 8.9 2.2 31.1 تهران مرکزی 582 4116 مردود مردود
51.1 28.9 4.4 15.6 2.2 53.3 20 33.3 کرج 33 5940 قبول -
8.9 11.1 8.9 26.7 13.3 66.7 11.1 15.6 کرج 108 5354 مردود علوم تحقیقات مازندران
11.1 13.3 35.6 22.2 15.6 4.4 2.2- 31.1 مشهد 198 5094 مردود علوم تحقیقات کرمان
0 33.3 4.4 0 8.9 17.8 11.1 33.3 مشهد 265 4861 مردود مردود