شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,497
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,574
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 86

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 رشته مدیریت جهانگردی

زبان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد روشهای کمی بازاریابی و مدیریت علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا معدل موثر نمره کل بازاریابی جهانگردی نمره کل برنامه ریزی توسعه جهانگردی رتبه بازاریابی جهانگردی  رتبه برنامه ریزی توسعه جهانگردی
20 36 11.67 38.33 0 56.67 15.78 8374 8757 4 3
42.22 18.67 0 40 23.33 36.67 16.23 8194 8263 5 5

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های روزانه و نوبت دوم گرایش بازاریابی جهانگردی: 677
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های روزانه و نوبت دوم گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 389
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی گرایش بازاریابی جهانگردی: 1508
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 1506

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.