شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,871
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,948
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 102
کاربران حاضر: 103

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 رشته مدیریت جهانگردی
 

زبان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد روشهای کمی بازاریابی و مدیریت علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا معدل موثر نمره کل بازاریابی جهانگردی نمره کل برنامه ریزی توسعه جهانگردی رتبه بازاریابی جهانگردی  رتبه برنامه ریزی توسعه جهانگردی
86.67 25.33 25 43.33 21.67 61.67 14.05 9405 9405 1 1
60 24 21.67 55 5 25 12.78 7293 7346 3 3
18.89 42.67 3.33 58.33 6.67 5 18.04 6217 6518 10 8
26.67 25.33 35 30 0 21.67 16.38 6196 6433 11 9
31.11 28 0 40 20 15 18.92 6056 6202 12 14
0 33.33 5 40 8.33 23.33 18.92 5432 5831 29 21
46.67 17.33 0 30 18.33 -1.66 15.74 5014 4915 51 62
15.56 20 0 41.67 8.33 11.67 14.27 4508 4694 91 81
3.33 5.33 0 6.67 15 28.33 16.63 3351 3507 389 345
12.22 13.33 0 -1.66 25 -1.66 15.58 3044 3084 563 589

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های روزانه و نوبت دوم گرایش بازاریابی جهانگردی: 588
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های روزانه و نوبت دوم گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 413
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی گرایش بازاریابی جهانگردی: 1872
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 1871

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.