شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,778
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,855
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 125
کاربران حاضر: 126


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 رشته مدیریت جهانگردی


زبان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد روشهای کمی بازاریابی و مدیریت علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا معدل موثر نمره کل بازاریابی جهانگردی نمره کل برنامه ریزی توسعه جهانگردی رتبه بازاریابی جهانگردی  رتبه برنامه ریزی توسعه جهانگردی
26.67 20 3.33 60 0 0 15.27 6077 6219 44 45
0 32 18.33 20 6.67 35 14.25 5634 6045 78 55
31.11 2.67 -1.66 23.33 11.67 20 18.87 5202 5173 134 170
3.33 22.67 0 15 23.33 6.67 16.88 4690 4929 267 235

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش بازاریابی جهانگردی: 322
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 265
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های غیرروزانه و دانشگاه آزاد اسلامی گرایش بازاریابی جهانگردی: 2547
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی
در دوره های غیرروزانه و دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 2547

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.