شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,030
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,946,107
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 93
کاربران حاضر: 93

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 رشته مدیریت جهانگردی
 

زبان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد روشهای کمی بازاریابی و مدیریت علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا معدل موثر نمره کل بازاریابی جهانگردی نمره کل برنامه ریزی توسعه جهانگردی رتبه بازاریابی جهانگردی  رتبه برنامه ریزی توسعه جهانگردی
21.11 44 0 51.67 0 5 16.82 6120 6126 15 16
16.67 18.67 0 63.33 -1.66 8.33 15.83 5659 5697 23 20
47.78 18.67 0 36.67 10 1.67 15.19 5698 5366 21 35
2.22 17.33 -6.66 -5 13.33 33.33 12.85 3474 3576 530 478

 

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش بازاریابی جهانگردی: 287
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 345
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های غیرروزانه و دانشگاه آزاد اسلامی گرایش بازاریابی جهانگردی: 3433
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی
در دوره های غیرروزانه و دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 3433

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.