شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,023
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,100
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 99
کاربران حاضر: 99

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95رشته مدیریت جهانگردی


زبان برنامه ریزی توسعه و اقتصاد روشهای کمی بازاریابی و مدیریت علوم اجتماعی تاریخ و جغرافیا نمره کل بازاریابی جهانگردی نمره کل برنامه ریزی توسعه جهانگردی رتبه بازاریابی جهانگردی  رتبه برنامه ریزی توسعه جهانگردی معدل
73.33 13.33 0 21.67 18.33 3.33 7876 7058 14 27 15.36
75.56 4 0 13.33 5 13.33 6945 6008 41 80 13.85
33.33 42.67 -1.66 18.33 11.67 6.67 6552 6377 66 52 16.65

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش بازاریابی جهانگردی: 193
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره روزانه گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 320
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی در دوره های غیرروزانه گرایش بازاریابی جهانگردی: 2327
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مدیریت جهانگردی
در دوره های غیرروزانه برنامه ریزی توسعه جهانگردی: 1892

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.