شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,176
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,747
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 169
کاربران حاضر: 169


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد


مدیریت کسب و کار - بازاریابی
توجه: تا تکمیل ظرفیت سال 95، پذیرش با عنوان مدیریت MBA- مدیریت بازاریابی بوده و از سال 1396 با عنوان مدیریت کسب و کار- بازاریابی پذیرش صورت می گیرد

تکمیل ظرفیت سال 91 علوم داروئی
پذیرش اولیه 92 علوم داروئی، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت دوم 92 الکترونیکی
پذیرش اولیه 93 علوم داروئی، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت اول 93 تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
تکمیل ظرفیت دوم 93 الکترونیکی
تکمیل ظرفیت سوم 93 الکترونیکی، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
پذیرش اولیه 94 علوم داروئی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
تکمیل اول 94 الکترونیکی
پذیرش اولیه 95 علوم داروئی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه، الکترونیکی، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت 95 الکترونیکی، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
پذیرش اولیه 96 تهران مرکزی، ارومیه، شاهرود، یزد، اهواز، سنندج، بروجرد، رودهن، بندرعباس، کرج، رشت، اردبیل، علوم و تحقیقات، مرند، نیشابور، بیرجند، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بوشهر، مراغه، تهران شمال، شیراز، آستارا، اصفهان(خوراسگان)، کرمانشاه، سیرجان، ساری، قزوین، امارات متحده عربی، علوم داروئی، اسلامشهر، فراهان، کهنوج، ایلام، آیت ا... آملی، خمین، پرند، هیدج، الکترونیکی، صفادشت، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 مرند، سیرجان، هیدج، آیت ا... آملی
پذیرش اولیه 97 تهران مرکزی، ارومیه، شاهرود، یزد، اهواز، سنندج، بروجرد، رودهن، بندرعباس، کرج، رشت، اردبیل، علوم و تحقیقات، مرند، نیشابور، بیرجند، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بوشهر، مراغه، تهران شمال، شیراز، آستارا، اصفهان(خوراسگان)، کرمانشاه، سیرجان، ساری، قزوین، علوم داروئی، اسلامشهر، فراهان، کهنوج، ایلام، آیت ا... آملی، خمین، پرند، هیدج، الکترونیکی، صفادشت
پذیرش اولیه 98 تهران مرکزی، ارومیه، شاهرود، یزد، اهواز، سنندج، بروجرد، رودهن، بندرعباس، کرج، رشت، اردبیل، علوم و تحقیقات، مرند، نیشابور، بیرجند، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بوشهر، مراغه، تهران شمال، شیراز، آستارا، اصفهان(خوراسگان)، کرمانشاه، سیرجان، ساری، قزوین، علوم داروئی، اسلامشهر، فراهان، کهنوج، ایلام، آیت ا... آملی، خمین، پرند، هیدج، الکترونیکی، صفادشت
تکمیل ظرفیت 98 ارومیه، شاهرود، یزد، اهواز، سنندج، بروجرد، رودهن، بندرعباس، رشت، اردبیل، علوم و تحقیقات، مرند، نیشابور، بیرجند، فیروزکوه، بوشهر، مراغه،  شیراز، آستارا، اصفهان(خوراسگان)، کرمانشاه، سیرجان، ساری، قزوین، علوم داروئی، اسلامشهر، فراهان، کهنوج، ایلام، آیت ا... آملی، خمین، پرند، هیدج، الکترونیکی، صفادشت


مدیریت کسب و کار - مالی

پذیرش اولیه 96 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، سنندج، رودهن، رشت، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، خوی، زنجان، بناب، گچساران، بابل، شیراز، همدان، اصفهان(خوراسگان)، ساوه، سیرجان، ساری، میانه، تهران غرب، لبنان، پارس آباد مغان، پرند، رشت(پردیس مرکز بین المللی بندرانزلی)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 بناب، سیرجان
پذیرش اولیه 97 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، سنندج، رودهن، رشت، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، خوی، زنجان، بناب، گچساران، بابل، شیراز، همدان، اصفهان(خوراسگان)، ساوه، سیرجان، ساری، میانه، تهران غرب، پارس آباد مغان، پرند
پذیرش اولیه 98 تهران مرکزی، تبریز، کرمان، سنندج، رودهن، رشت، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، خوی، زنجان، بناب، گچساران، بابل، شیراز، همدان، اصفهان(خوراسگان)، ساوه، سیرجان، ساری، میانه، تهران غرب، پارس آباد مغان، پرند، الکترونیکی، رشت (مرکز بین المللی بندرانزلی)، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات خوزستان)
تکمیل ظرفیت 98 تبریز، کرمان، سنندج، رودهن، رشت، اراک، علوم و تحقیقات، سمنان، خوی، زنجان، بناب، گچساران، بابل، شیراز، همدان، ساوه، سیرجان، ساری، میانه، پارس آباد مغان، پرند، الکترونیکی، علوم و تحقیقات (پردیس علوم و تحقیقات خوزستان)


مدیریت کسب و کار -فناوری

پذیرش اولیه 96 تهران مرکزی، یزد، کرمان، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، نجف آباد، گرگان، ساری، قزوین، میانه، ممقان
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 در هیچ کدرشته ای پذیرش انجام نشده است
پذیرش اولیه 97 تهران مرکزی، یزد، کرمان، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، نجف آباد، گرگان، ساری، قزوین، میانه
پذیرش اولیه 98 تهران مرکزی، یزد، کرمان، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، نجف آباد، گرگان، ساری، قزوین، میانه، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت 98 یزد، کرمان، فیروزکوه، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، نجف آباد، گرگان، ساری، قزوین، میانه، الکترونیکی

مدیریت کسب و کار -عملیات و زنجیره تأمین

پذیرش اولیه 96 تهران مرکزی، قائم شهر، رشت، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، ورامین، ساوه، نجف آباد، بابل، رفسنجان، اهر، دماوند
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 رفسنجان
پذیرش اولیه 97 تهران مرکزی، قائم شهر، رشت، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، ورامین، ساوه، نجف آباد، بابل، رفسنجان، اهر، دماوند
پذیرش اولیه 98 تهران مرکزی، قائم شهر، رشت، علوم و تحقیقات، فیروزکوه، ورامین، ساوه، نجف آباد، بابل، رفسنجان، اهر، دماوند، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت 98 قائم شهر، رشت، فیروزکوه، ورامین، ساوه، نجف آباد، بابل، رفسنجان، اهر، دماوند، الکترونیکی

مدیریت کسب و کار -سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

پذیرش اولیه 96 اراک، علوم و تحقیقات، ورامین، مراغه، قم، کرمانشاه، رفسنجان، لاهیجان، خلخال، اهر، تهران غرب، تفرش، دهدشت، دولت‌آباد، بهشهر، هیدج
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 رفسنجان، هیدج
پذیرش اولیه 97 اراک، علوم و تحقیقات، ورامین، مراغه، قم، کرمانشاه، رفسنجان، لاهیجان، خلخال، اهر، تهران غرب، تفرش، دهدشت، دولت‌آباد، بهشهر، هیدج
پذیرش اولیه 98 اراک، علوم و تحقیقات، ورامین، مراغه، قم، کرمانشاه، رفسنجان، لاهیجان، خلخال، اهر، تهران غرب، تفرش، دهدشت، دولت‌آباد، بهشهر، هیدج
تکمیل ظرفیت 98 اراک، علوم و تحقیقات، ورامین، مراغه، قم، کرمانشاه، رفسنجان، لاهیجان، خلخال، اهر، تفرش، دهدشت، دولت‌آباد، بهشهر، هیدج

مدیریت کسب و کار -رفتار سازمانی و منابع انسانی

پذیرش اولیه 96 شاهرود، تربت جام، علوم و تحقیقات، مرند، زنجان، تهران جنوب، گچساران، تنکابن، آستارا، گرگان، دهاقان، قزوین، ماکو، فراهان، دماوند، کهنوج، ایلام، آیت ا... آملی، خمین، ممقان، قروه، گرمی، شهریار، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 مرند، قروه
پذیرش اولیه 97 شاهرود، تربت جام، علوم و تحقیقات، مرند، زنجان، تهران جنوب، گچساران، تنکابن، آستارا، گرگان، دهاقان، قزوین، ماکو، فراهان، دماوند، کهنوج، ایلام، خمین، قروه، گرمی، شهریار
پذیرش اولیه 98 شاهرود، تربت جام، علوم و تحقیقات، مرند، زنجان، تهران جنوب، گچساران، تنکابن، آستارا، گرگان، دهاقان، قزوین، ماکو، فراهان، دماوند، کهنوج، ایلام، خمین، قروه، گرمی، شهریار
تکمیل ظرفیت 98 شاهرود، تربت جام، مرند، زنجان، گچساران، تنکابن، آستارا، گرگان، دهاقان، قزوین، ماکو، فراهان، دماوند، کهنوج، ایلام، خمین، قروه، گرمی، شهریار


مدیریت کسب و کار -استراتژی

پذیرش اولیه 96 تهران مرکزی، تبریز، ارومیه، یزد، اهواز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، بروجرد، بندرعباس، کرج، اردبیل، اراک، علوم و تحقیقات، سبزوار، سمنان، بیرجند، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، بوشهر، قم، تنکابن، شیراز، همدان، دهاقان، لاهیجان، اسلامشهر، تفرش، دهدشت، قروه، اهواز (پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)
تکمیل ظرفیت اول 96 اطلاعات موجود نمی باشد
تکمیل ظرفیت دوم 96 بناب، قروه
پذیرش اولیه 97 تهران مرکزی، تبریز، ارومیه، یزد، اهواز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، بروجرد، بندرعباس، کرج، اردبیل، اراک، علوم و تحقیقات، سبزوار، سمنان، بیرجند، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، بوشهر، قم، تنکابن، شیراز، همدان، دهاقان، لاهیجان، اسلامشهر، تفرش، دهدشت، قروه
پذیرش اولیه 98 تهران مرکزی، تبریز، ارومیه، یزد، اهواز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، بروجرد، بندرعباس، کرج، اردبیل، اراک، علوم و تحقیقات، سبزوار، سمنان، بیرجند، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران جنوب، بناب، بوشهر، قم، تنکابن، شیراز، همدان، دهاقان، لاهیجان، اسلامشهر، تفرش، دهدشت، قروه، الکترونیکی، اهواز (پردیس بین المللی خرمشهر-خلیج فارس)
تکمیل ظرفیت 98 تهران مرکزی، تبریز، ارومیه، یزد، اهواز، قائم شهر، کرمان، زاهدان، بروجرد، بندرعباس، کرج، اردبیل، اراک، علوم و تحقیقات، سبزوار، سمنان، بیرجند، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، بناب، بوشهر، قم، تنکابن، شیراز، همدان، دهاقان، لاهیجان، اسلامشهر، تفرش، دهدشت، قروه، الکترونیکی