شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,492
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,187,063
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 153

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1388

 

رتبه

نام دانشگاه

نوع

گرایش

7

صنعتی شریف

روزانه

-

34

صنعتی شریف

روزانه

-

60

تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

73

تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

75

تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

77

صنعتی شریف

شبانه

-

91

تهران

روزانه

مدیریت عملیات

92

صنعتی شریف

شبانه

-

99

تهران

روزانه

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

112

صنعتی شریف

شبانه آموزش محور

-

131

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

روزانه

-

140

تهران

شبانه

مدیریت عملیات

160

تهران

شبانه

مدیریت عملیات

169

دانشکده علوم اقتصادی

روزانه

-

199

دانشکده علوم اقتصادی

روزانه

-

215

صنعتی مالک اشتر

روزانه

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

225

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

روزانه

-

240

دانشگاه تبریز

روزانه

استراتژی

250

سمنان

روزانه

مدیریت عملیات

266

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

-

272

سمنان

روزانه

مدیریت بازاریابی

273

صنعتی مالک اشتر

شبانه

استراتژی و مدیریت تکنولوژی

290

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

غیرانتفاعی

استراتژی

343

دانشگاه علم و فرهنگ تهران

غیرانتفاعی

استراتژی

368

سمنان

شبانه

بازاریابی

380

سمنان

شبانه

مدیریت توسعه و منابع انسانی

407

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

پیام نور

-

426

دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل

غیرانتفاعی

-

487

دانشگاه پیام نور مرکز تهران – واحد دماوند

پیام نور

-

518

موسسه غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی

-

514

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

بین الملل

-

632

دانشگاه اصفهان

مجازی

-

665

موسسه غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی

-

691

واحد بین الملل دانشگاه گیلان- رشت – محل تحصیل انزلی

بین الملل

-

700

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

بین الملل

بازار و محصول

742

غیرانتفاعی قشم

غیرانتفاعی

-

796

واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف- کیش

بین الملل

بازار و محصول

1095

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی

-

1125

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی

-

1310

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی

-

1465

غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز تهران

غیرانتفاعی مجازی

-