شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,672
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,187,243
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 139
کاربران حاضر: 140
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 3 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت تکنولوزی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 12 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 12 - با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
روزانه دانشگاه صنعتی شریف 25 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش مدیریت تکنولوژی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - گرایش استراتزی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشکده علوم اقتصادی 10 - گرایش استراتزی
روزانه دانشکده علوم اقتصادی 10 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 3 -  
شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 6 - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه تبریز 1 - گرایش استراتژی
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت عملیات –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت استراتژی
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت تکنولوزی
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مدیریت توسعه و منابع انسانی
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت عملیات
شبانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 3 -  
شبانه دانشگاه صنعتی شاهرود 8 - با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبانه دانشگاه صنعتی شریف - 50 شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 3 - گرایش مدیریت تکنولوژی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 3 - گرایش استراتزی –محل تحصیل تهران –شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد دماوند) 5 - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ–تهران(غیرانتفاعی) 15 - گرایش استراتژی –شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه علوم و فنون مازندران –بابل(غیرانتفاعی) 15 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 15 - با همکاری دانشگاه کارلتون کانادا –شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز 15 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه اصفهان 30 - فاقد خوابگاه
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز - تهران 12 -  
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز - تهران 28 - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش استراتژی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 3 - گرایش مدیریت مالی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت بازاریابی –شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش استراتژی–شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی–شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران 7 - گرایش مدیریت مالی–شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت بازاریابی –محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت تکنولوژی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش مدیریت مالی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه تهران 10 - گرایش استراتژی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه صنعتی شریف 8 - گرایش مدیریت بازاریابی–محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
بین الملل دانشگاه گیلان - رشت 15 - محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در منطقه آزاد بندرانزلی –فاقد خوابگاه

 
مدیریت (با ضرایب MBA)
دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه صنعتی شریف 20 - با ضرایب مدیریت MBA