شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,094
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,621,401
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 81
کاربران حاضر: 81

 

مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان مديريت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسي ارشد سال 1389رتبه محل قبولي
5 تهران - روزانه
15 تربيت مدرس - روزانه
17 بهشتي- بازاريابي - روزانه
29 علامه- بازاريابي - روزانه
50 دانشگاه تهران - گرايش بيمه- روزانه
53 علامه - بازاريابي - روزانه
63 تهران- منابع انساني - روزانه
77 تهران- منابع انساني - روزانه
79 تهران - پرديس قم - روزانه
100 دانشگاه تهران - شبانه
106 شهيدبهشتي - گرايش بازاريابي- شبانه
118 اصفهان - بازاريابي - روزانه
124 اصفهان - بازاريابي - روزانه
128 تهران- مديريت منابع انساني- شبانه
156 تهران- مديريت منابع انساني- شبانه
164 فردوسي مشهد-بازاريابي بين الملل - روزانه
168 دانشگاه تهران - شبانه
172 دانشگاه تهران - گرايش بيمه - شبانه
190 فردوسي مشهد - تحول - روزانه
199 فردوسي مشهد - تحول - روزانه
210 اصفهان - مديريت تحول - روزانه
215 فردوسي مشهد - تحول - روزانه
234 فردوسي مشهد – بازاريابي بين الملل- شبانه
247 تهران (پرديس قم) - مديريت مالي - شبانه
256 تهران (پرديس قم) بازاريابي - شبانه
260 چمران اهواز- بازاريابي- روزانه
264 شاهد- بازاريابي - روزانه
270 اصفهان – بازاريابي - روزانه آموزش محور
287 اصفهان – بازاريابي - روزانه آموزش محور
296 علامه – مديريت تحول – شبانه – آموزش محور
308 سمنان-بازاريابي- روزانه
313 گيلان - روزانه
333 فردوسي مشهد - تحول - شبانه
334 باهنر کرمان - شبانه
335 اصفهان - تحول - روزانه آموزش محور
340 علامه – مديريت تحول – شبانه – آموزش محور
344 باهنر کرمان - شبانه
364 گيلان - شبانه
367 شاهد-بازاريابي بين الملل-شبانه
368 گيلان - شبانه
388 چمران اهواز – مالي - شبانه
394 يزد - شبانه
412 شاهد- مالي - شبانه
436 سمنان - مديريت مالي- شبانه
488 زاهدان – مديريت تحول - روزانه
521 غيرانتفاعي دماوند (برادران)
545 غيرانتفاعي ارس تبريز- بازرگاني بين الملل
546 غيرانتفاعي الغدير تبريز - مديريت مالي
589 پيام نور تهران - بازاريابي - آموزش محور
626 پيام نور تهران- بازاريابي- آموزش محور
669 پيام نور تهران (واحد کرج) - آموزش محور
699 غيرانتفاعي دماوند (برادران)
748 پيام نورگرمسار- بازاريابي و بازرگاني بين المللي
750 پيام نورگرمسار- بازاريابي و بازرگاني بين المللي
799 غيرانتفاعي ارس تبريز- بازرگاني بين الملل
820 غيرانتفاعي کار خرمدره
941 غيرانتفاعي کار خرمدره

رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد

ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است