شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,950
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,735
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 93
کاربران حاضر: 93


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد


سال 1400

محل قبولی رتبه بدون سهمیه
دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 4
دانشگاه تهران – روزانه – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 89
دانشگاه تهران – نوبت دوم – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 138
دانشگاه تهران – نوبت دوم – گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 181سال 1399

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
29 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
223 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهرانسال 1398

رتبه در سهمیه آزاد رتبه بدون سهمیه محل قبولی
1 1 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
13 14 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
23 26 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
27 31 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
42 48 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
133 157 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
1086 1233 دانشگاه زنجان - روزانه - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
سال 1397

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
16 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
227 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
3189 دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور -  گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانیسال 1394

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
5 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی - دانشگاه تهران - روزانه
537 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه مازندران – بابلسر - روزانه
542 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه زنجان - روزانه - تکمیل ظرفیت
662 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی - دانشگاه زنجان - روزانه 
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
1807 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد شهرجدید پردیس- آموزش محور
7094 گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی –دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)- مجازی آموزش محور

 

سال1393

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
17 دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
36 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
37 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
59 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
112 دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
156 دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
185 دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل
369 دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
10572 دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی
 


سال 1392

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
91 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
203 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
227 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
264 دانشگاه تهران-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
336 دانشگاه شیراز- روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی
648 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
653 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
698 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
1003 دانشگاه تهران (پردیس قم)-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
1102 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
5766 دانشگاه تهران (پردیس قم)-مجازی آموزش محور- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 


سال 1390

رتبه بدون سهمیه محل قبولي
92 دانشگاه تهران – روزانه – مدیریت منابع انسانی
3000 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
3462 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
3805 دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی
 

سال 1389

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
63 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه
77 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- روزانه
128 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه
156 دانشگاه تهران- مدیریت منابع انسانی- شبانه

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است