شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 21,675
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,657,878
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 213
کاربران حاضر: 215
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی –پردیس قم (محل تحصیل:قم)
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش تشکیلات و روشها
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش منابع انسانی –شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شاهد 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش تشکیلات و روشها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش سیستمهای اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان 10 -  
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی –پردیس قم (محل تحصیل:قم) فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش تشکیلات و روشها
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش منابع انسانی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش منابع انسانی –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شاهد 6 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش مدیریت منابع انسانی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 12 گرایش تحول –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 12 گرایش تشکیلات و روشها –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 12 گرایش سیستمهای اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 12 گرایش منابع انسانی –شیوه آموزش محور
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 25 - محل تحصیل: مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه
نیمه حضوری دانشگاه علامه طباطبایی 25 - محل تحصیل: مرکز آموزشهای تخصصی آزاد دانشگاه –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش تشکیلات و روشها
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 - گرایش تشکیلات و روشها –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 - گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 - گرایش مدیریت نیروی انسانی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 - گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 - گرایش مدیریت مالی دولتی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 5 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز دلیجان 10 - گرایش مدیریت نیروی انسانی – شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 5 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز رشت 10 - گرایش مدیریت نیروی انسانی – شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 5 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 10 - گرایش مدیریت نیروی انسانی – شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 5 - گرایش مدیریت نیروی انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 10 - گرایش مدیریت نیروی انسانی – شیوه آموزش محور
 
 
 
مدیریت بحران (با ضرایب مدیریت دولتی)
دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - با ضرایب مدیریت دولتی –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - با ضرایب مدیریت دولتی –فاقد خوابگاه