شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 01 مهر 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 40,686
بازدید دیروز: 47,237
بازدید کل: 88,096,030
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 150
کاربران حاضر: 150
دانلود پرسشنامه تعداد : 242
1. پرسشنامه ارزیابی هوش سازمانی (آلبرشت 2003)
پرسشنامه استاندارد
نویسنده (گان): آلبرشت (مترجم: حامد بردبار)
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
2. پرسشنامه عوامل مؤثر بر قصد خرید
کلر (1993)، دل ریو، وازکوئز و ایگلسیاس (2001)، چیانگ و جانگ (2007)، دادز و همکاران (1991)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
3. پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد CSR بر وفاداری مشتری
مک دونالد و لای (2010)، آلیوادی، نسلین و گِدِنک (2001)، یوسفی، کریم و قاسم (2015)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
4. پرسشنامه ارزیابی و بررسی میزان توفیق دوره های آموزشی کارآفرینی
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
5. پرسشنامه بررسی مدیریت دانش بر کیفیت خدمات با توجه به نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
Journal of Enterprise Information Management, Vol. 29 Iss 2 pp
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
6. دانلود پرسشنامه درگیر شدن (مشارکت) در کار
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
7. پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان
محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
8. پرسشنامه استرس شغلی طبق موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
نویسنده (گان): موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
9. پرسشنامه بررسی رابطه رفتار اخلاقی فروش با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان
The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012
نویسنده (گان): Su-Hsiu Lin (ترجمه و تدوین: خواجه پور)
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
10. پرسشنامه آمیخته بازاریابی
A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in
نویسنده (گان): سحر کمانگر
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4